Kiemelt hazai kutatásaink

A vakcinációs szándék megértése különféle társas közegekben – gépi tanulás alapú megközelítés 

MTA
2022 - 2024
Kutatásvezető: Albert Fruzsina (TK SZI)

Tovább 

 

Covid járvány - társadalmi egyenlőtlenségek és integráció

MTA
2022 - 2024
Kutatásvezető: Kovách Imre (TK SZI)

Tovább 

 

A reprodukcióval kapcsolatos döntések többszempontú vizsgálata európai összehasonlításban a (poszt)-pandémiás korszakban

MTA Lendület 
2021.09.01. – 2026.08.31
Projektvezető: Szalma Ivett

Tovább 

 

Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák és tudáshasználat a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése

NKFIH K138020
2021.10.01 – 2024.09.30
Kutatásvezető: Csurgó Bernadett

Tovább 

 

Alkalmazkodóképesség és helyi identitás vidéken:  A vidék imázs, a helyi identitás és a megélhetési stratégiák összefüggéseinek kvalitatív és kvantitatív elemzése magyar vidéki térségekben

NKFIH K 132676
2020. 10. 01 - 2023. 09. 30. 
Kutatásvezető:  Megyesi Boldizsár és Csurgó Bernadett

Tovább