Kovách Imre

Kovách Imre
CV letöltése

Osztályvezető

Kutatóprofesszor (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, DSc.
  • E-mail: kovach.imre@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246731, +36 1 2246700 / 5197
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.32.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

vidék- és településszociológia, társadalmi rétegződés és integráció , elitek, fejlesztés-és projekt szociológia, hatalmi viszonyok

Kiemelt publikációk

Alex Franklin, Kovách Imre, Csurgó Bernadett: Governing Social Innovation: Exploring the Role of ‘Discretionary Practice’ in the Negotiation of Shared Spaces of Community Food Growing, SOCIOLOGIA RURALIS 57:(4) pp. 439-458. (2017)

Czibere Ibolya, Gerő Márton, Kovách Imre: Újraelosztás és integráció  In: Kovách Imre (szerk.) Társadalmi integráció: Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. 380 p.  Szeged; Budapest: MTA TK Szociológiai Intézet; Belvedere Meridionale, 2017. pp. 51-116.

Kovách Imre (szerk.): Társadalmi integráció: Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. Szeged; Budapest: MTA TK Szociológiai Intézet; Belvedere Meridionale, 2017. 380 p.

Kovách Imre, Hajdu Gábor, Gerő Márton, Kristóf Luca, Szabó Andrea: A magyar társadalom integrációs és rétegződésmodelljei. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 26:(3) pp. 4-27. (2016)

Kovách Imre Földek és emberek: Földhasználók és földhasználati módok Magyarországon. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. 177 p.

Gerő Márton, Kovách Imre: Struktúrák, egyenlőtlenségek és hálózatok. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2015:(3) pp. 17-43. (2015)

Kovách Imre: A vidék az ezredfordulón: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. 244 p.

Kovách I, Kučerová E: The Social Context of Project Proliferation-The Rise of a Project Class. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING 11:(3) pp. 203-220. (2009)

Csurgó B, Kovách I, Kucerova E: Knowledge, Power and Sustainability in Contemporary Rural Europe. SOCIOLOGIA RURALIS 48: pp. 292-312. (2008)

Kovách I, Kucerova E: The Project Class in Central Europe: The Czech and Hungarian Cases. SOCIOLOGIA RURALIS 46: pp. 3-21. (2006)

Kovách I: LEADER, New Social Order, and the Central- and East-European Countries. SOCIOLOGIA RURALIS 40:(2) pp. 181-189. (2000)

Projektek

MTA Kiválósági kutatás – Mobilitás Kutatási Centrum (2018–2021)

Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban OTKA (2013–2016)

Földből élők (OTKA 2012–2014)

Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities GILDED  (EU F7 2008–2012)

Elit és innováció A magyarországi és határon túli elitcsoportok innovációs kapacitása és értékteremtő képessége Európai Uniós környezetben (INNOTÁRS 2008–2010)

Gazdasági és kulturális elitek vizsgálata (OTKA 2007–2010)

A Cognitive Approach to Rural Sustainable Development. The Dynamics of Expert and Lay Knowledges  CORASON (EU F6 2004–2006)

Tudástársadalom és vidékfejlődés (OTKA 2004–2006)

Building new relationship in rural areas under urban pressure RURBAN (EU F5 2002–2004)

A családi gazdaságok (OTKA) (1999–2002 )

Rural innovation EU COST A /12 . (Leadership, local power and rural restructuring) (1998–2002) (EU)

Social Stratification in Eastern Europe after 1989: 1992–1994 (NSF, OTKA, Politikai Tudományok Intézete