Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály

Az aktuális társadalmi viszonyok általános szerkezeti logikájának feltárása időről időre a szociológiai kutatás fókuszába kerül. Magyarországon különösen erősek e kutatási terület hagyományai. A tudományos osztály a magyar társadalom egyenlőtlenségeinek, integrációs és dezintegrációs folyamatainak szociológiai szempontú vizsgálatait tűzte ki célul. Egy olyan értelmezési keretet kíván kidolgozni, amely egyszerre reflektál a rétegződéssel, társadalmi egyenlőtlenséggel foglalkozó tanulmányokra, hozzájárul a szociológia módszertani és tematikus megújításához, valamint aktuális és érvényes ismereteket közöl a magyar társadalomról. A tudományos osztály célja olyan kutatási projektek megvalósítása, amely a magyar társadalom szerkezetét és annak fő szervező elveit, valamint azokat a társadalmi, gazdasági, politikai folyamatokat vizsgálja, amelyek gátolják a társadalom integrációját. A tudományos osztály több témában és megközelítésben elemzi a társadalmi integrációs és dezintegrációs folyamatokat, a társadalmi rétegződést, valamint a társadalmi mobilitást, a hatalmi viszonyokat és hatalmi csoportokat, a civil társadalmi szerveződéseket, az eliteket, a középosztályt, a munkaerőpiacot és a munkaszervezeteket, a társadalmi intézményeket, valamint a területi, városi és vidéki struktúrákat, egyenlőtlenségeket és a hatalmi/társadalmi és környezeti konfliktusokat.

Osztályvezető: Kovách Imre

Az osztály tagjai:

Bagyura Márton Horzsa Gergely 
Balogh Karolina Huszár Ákos
Csizmady Adrienne  Illéssy Miklós 
Csurgó Bernadett Kőszeghy Lea
Ferencz Zoltán Kristóf Luca
Gerő Márton Megyesi Boldizsár
Győri Ágnes Olt Gergely
Hilbert Bálint