Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák és tudáshasználat a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése

NKFIH K138020
2021.10.01 – 2024.09.30
Kutatásvezető: Csurgó Bernadett


További résztvevők: Acsády JuditCsizmady AdrienneFerencz ZoltánHorzsa Gergely, Kecskés Gábor (JTI), Kerényi SzabinaKovách ImreKőszeghy LeaKristóf LucaMegyesi Boldizsár, Szabolcsi Zsolt, Oross Dániel (PTI)

 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos társadalmi kérdések, mint például a fenntartható fogyasztás és a környezettudatos magatartás, az utóbbi években mind a laikus, mind a szakmai diskurzusokban egyre hangsúlyosabbá váltak. Míg az egyik oldalon látszik egyfajta elmozdulás a fenntartható fogyasztás felé a politikai stratégiákban, a társadalmi mozgalmakban és a fogyasztói közösségekben, viselkedésben addig a másik oldalon számos vizsgálat mutat rá a szegénység és a környezeti terhelés összefüggéseire, és a modernizáció túlfogyasztásra gyakorolt hatásaira. Kutatásunk során a társadalmi egyenlőtlenségek megragadására törekszünk a fenntartható fogyasztás mindennapi gyakorlatának, a tudáshasználatnak és a diskurzusoknak az elemzésével.

A kutatás fő célja a fenntartható fogyasztás társadalmi jellemzőinek feltárása kvalitatív és kvantitatív módszerekkel. A fenntartható fogyasztás mintáit és stratégiáit a társadalmi helyzet és a társadalmi egyenlőtlenségek mentén értelmezzük. A kutatás azt elemzi, hogy a fenntartható fogyasztás egyes tényezőit, például az attitűdöket, normákat, ismereteket és viselkedési formákat hogyan befolyásolják a különböző társadalmi-gazdasági tényezők. A fenntartható fogyasztás társadalmi összetevőinek elemzésével arra is törekszünk, hogy feltárjuk, hogyan befolyásolják a fenntartható fogyasztást a különböző társadalmi folyamatok és rendszerek, például az állami politikák, a jogrendszerek, a társadalmi mozgalmak, a szervezeti hálózatok, a kultúra és a médiatermékek. A különböző fogyasztási szokásokat és gyakorlatokat (a szelektív hulladékgyűjtéstől a mozgálmi tevékenységekig) a társadalmi helyzet és a fenntarthatóság összefüggésein keresztül tárgyaljuk.

 

A survey első eredményei 2023. 04. 25.