A TK Szociológiai Intézete 2023. március 31-én konferenciát rendez Szalai Júlia emlékére

Tovább

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle felhívása tanulmányok írására: A francia muskétás – Pierre Bourdieu hatása a kortárs szociológiára. A kéziratok benyújtásának határideje: 2023. augusztus 20. 

Tovább

Hírek

Bagyura Márton sikeres doktori védése

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának doktoranduszaként Bagyura Márton sikeresen védte meg PhD disszertációját (Tervezetlen szuburbanizáció és önkormányzati szuverenitás – A szuburbanizáció mint önkormányzati fejlesztési stratégia a Budapesti Agglomerációban) 2023. március 21-én. Gratulálunk!

Hilbert Bálint sikeres doktori védése

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskolájának doktoranduszaként Hilbert Bálint sikeresen védte meg PhD disszertációját ("A modern (polgári) városi kormányzás születése Közép-Európában – Az Osztrák–Magyar Monarchia városainak földrajzi jogtudományi vizsgálata (1867-1918)") summa cum laude minősítéssel 2023. február 24-én. Gratulálunk!

Új tanulmányok és publikációk