Új publikációk

Veronika Paksi – Beáta Nagy – Katalin Tardos (2022) Perception of Barriers to Motherhood: Female Phd Students’ Changing Family Plans in the STEM Fields

Online elérhető Paksi Veronika, Nagy Beáta és Tardos Katalin közös tanulmánya: Perception of Barriers to Motherhood: Female Phd Students’ Changing Family Plans in the STEM FieldsSocial Inclusion (10)3, 149-159. (Q2, IF: 1.543)

A tanulmány újszerűsége egyrészt, hogy kvalitatív módszerrel vizsgál gyermekvállalási terveket, másrészt, hogy egy európai szinten is alulkutatott célcsoporta, a PhD hallgatókra fókuszál, harmadrészt pedig mindezt egy tudásintenzív, férfiak által dominált STEM (science, technology, engineering and mathematics) területen (mérnöki pálya) teszi. Rávilágít azokra a szervezeti tényezőkre, amik akadályozzák és/vagy segítik a fiatal mérnöknők családalapítását a nagyban tradicionális értékeket közvetítő társadalom/politikák mellett.

Zsuzsa Árendás (2022): Under the long shadow of working-class origins. “The Class Ceiling: Why it Pays to be Privileged” by Sam Friedman and Daniel Laurison. Policy Press & Bristol University Press, 2020. Book Review