Győri Ágnes

Győri Ágnes
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: gyori.agnes@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.27)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Győri Ágnes PhD, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Doktori fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában szerezte 2014-ben. Több mint 20 éves kutatási tapasztalattal rendelkezik kérdőíves felmérések, mélyinterjús vizsgálatok, valamint nemzeti és nemzetközi összehasonlító adatelemzések területén. Fő kutatási területei  közé tartozik a mobilitási folyamatok, a társadalmi- és egészségegyenlőtlenségek vizsgálata. Az OTKA alapkutatási program keretében támogatott (NKFIH FK), jelenleg is folyó kutatási projektje a szociális területen dolgozó szakemberek mobilitását vizsgálja lelki egészségükkel, valamint a szűken és tágan értelmezett munkakörnyezetükkel összefüggésben. Kutatási eredményeit rendszeresen publikálja élvonalbeli nemzetközi folyóiratokban, mint az SSM Population Health, a Sociological Research Online, a European Journal of Social Work, az Energies, az Eastern Journal of European Studies és az East European Politics and Societies. Szerkesztőségi tagja a Corvinus Journal of Sociology and Social Policy és a socio.hu folyóiratoknak.

Kiemelt publikációk

Győri Ágnes (2023): The impact of social-relationship patterns on worsening mental health among the elderly during the COVID-19 pandemic: Evidence from Hungary. SSM POPULATION HEALTH, 21(3), 101346. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101346

Huszár Ákos – Győri Ágnes – Balogh Karolina (2022): Resistance to Change: Intergenerational Class Mobility in Hungary, 1973–2018. SOCIOLOGICAL RESEARCH ONLINE, online first, https://doi.org/10.1177/13607804221084727

Csizmady Adrienne – Győri Ágnes – Kőszeghy, Lea (2022): No money, no housing security? The role of intergenerational transfers, savings, and mortgage in mobility within and into insecure housing positions in Hungary. EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 13 (1): 208–227. https://doi.org/10.47743/ejes-2022-0110

Győri Ágnes – Perpék Éva (2021): Work conditions and burnout: An exploratory study among Hungarian workers in family and child welfare, child protection and developmental professional services. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, 25(5): 777–791. https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1997926

Győri Ágnes – Huszár Ákos – Balogh Karolina (2021): Differences in the domestic energy consumption in Hungary: Trends between 2006–2017. ENERGIES, 14(20), 6718. https://doi.org/10.3390/en14206718

Projektek

Segítők vagy segítendők? Szakmai munkakörülmények, mentális egészség és mobilitás a szociális szektorban, NKFIH FK138315, kutatásvezető

Covid járvány - társadalmi egyenlőtlenségek és integráció, MTA (kutatásvezető: Kovách Imre), résztvevő kutató

Az osztály változó jelentősége összehasonlító perspektívában, NKFIH FK131997 (kutatásvezető: Huszár Ákos), résztvevő kutató