Győri Ágnes

Győri Ágnes
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: gyori.agnes@tk.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.13.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Társadalmi egyenlőtlenségek, integráció és mobilitás; szociális szakemberek, kiégés és szakmai munkakörülmények; vállalkozások a hazai gazdaságban, lakossági és vállalati pénzügyi kultúra, kisvállalati innováció; innovatív pedagógiai módszerek, szakképzés és társadalmi hátrányok

Kiemelt publikációk

Győri Ágnes – Perpék Éva (2021): Social work conditions and burnout: An exploratory study among Hungarian workers in family and child welfare, child protection and developmental professional services. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, megjelenés alatt

Győri Ágnes – Czakó Ágnes (2020): The impact of different teaching methods on learning motivation: A sociological case study on Hungarian vocational education. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING, 27 (1): 1–18. https://doi.org/10.1504/IJIL.2020.103885

Huszár Ákos – Balogh Karolina – Győri Ágnes (2020): A társadalmi mobilitás egyenlőtlensége a nők és a férfiak között: közeledés vagy távolodás? In: Kovách Imre (szerk.): Mobilitás és integráció a magyar társadalomban. Budapest: Argumentum Kiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont, pp. 35–77.

Csizmady Adrienne – Győri Ágnes – Kőszeghy Lea – Rácz Attila (2020): Területi mobilitás és a magyar társadalom integrációs csoportjai. In: Kovách Imre (szerk.): Mobilitás és integráció a magyar társadalomban. Budapest: Argumentum Kiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont, pp. 129–161.

Győri Ágnes – Balogh Karolina (2020): Hogyan függ össze a társadalmi integráció az iskolai végzettség szintjének generációk közötti eltérésével?  SOCIO.HU, 10 (1): 1–24. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.1.1

Győri Ágnes – Czakó Ágnes – Horzsa Gergely (2019): Innovation, financial culture, and the social-economic environment of SMEs in Hungary. EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES, 33 (4): 976–1004. https://doi.org/10.1177/0888325419844828

Győri Ágnes – Czakó Ágnes (2019): Innováció és pénzügyi-gazdálkodói kultúra: Az innovációs aktivitás egyes magyarázó tényezői a kkv-szektorban. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 29 (1): 85–116.

Csizmady Adrienne – Kőszeghy Lea – Győri Ágnes (2019): Lakásmobilitás, társadalmi pozíciók és integrációs csoportok. SOCIO.HU, 9 (3): 1–27. http://doi.org/10.18030/socio.hu.2019.3.1

Győri Ágnes – Czakó Ágnes: “Figyelni kell a piacot, ez a kulcsa az egésznek…”
Szociográfia a magyar kis- és közepes vállalkozások helyzetéről, 2017. SOCIO.HU, 2019, 9(1), 48–79. http://doi.org/10.18030/socio.hu.2019.1.48

Győri Ágnes – Czakó Ágnes: Some Features of Hungarian Financial Literacy in the Light of the Economic Behaviour of Small and Medium-sized Enterprises. PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 2018, 63(2), 235-253.

Győri Ágnes: Kis- és középvállalkozások pénzügyi sérülékenysége. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 2018, 65(3), 240-258. DOI: https://doi.org/10.18414/KSZ.2018.3.240

Győri Ágnes – Czakó Ágnes: A középfokú szakmai továbbtanulást befolyásoló tényezők: A szakma- és iskolaválasztás társadalmi különbségei a Dél-Alföldön. SOCIO.HU, 2017, 7(4), 97-127. DOI: https://doi.org/10.18030/socio.hu.2017.4.97

Czakó Ágnes – Győri Ágnes: Motiválás, ösztönzés a szakképzésben: Egyes pedagógiai eszközök ösztönző erejének tanulói megítélése társadalmi háttérváltozóik szerint. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 2017, 27(1), 4-29.

Czakó Ágnes – Győri Ágnes – Schmidt Lilla – ifj. Boros István: Innovatív pedagógiai módszerek a szakmai oktatásban: A szakmai tanárok módszerei szociológiai megközelítésben. SOCIO.HU, 2017, 7(2), 1-21. DOI: https://doi.org/10.18030/socio.hu.2017.2.1

Czakó Ágnes – Győri Ágnes: Képzési igények felmérése szakmai tanárok és diákjaik körében. In: Daruka Magdolna (szerk.): A tanári szerep változásának háttértényezői a szakképzésben. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 2015, pp. 7-35.

Győri Ágnes: The solution-seeking behavior of small Hungarian enterprises between 2006 and 2010. CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY, 2013, 4(1), 81-104. DOI: http://dx.doi.org/10.14267/cjssp.2013.01.04

Czakó Ágnes – Győri Ágnes: Kis- és közepes vállalkozások, megújulás, együttműködés. STATISZTIKAI SZEMLE, 2013, 91(3), 229-254.

Győri Ágnes: A racionális kisvállalati gazdálkodás tényezői, 2006-2010. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 2012, 59(2), 189-219.

Projektek

2020 –  Az osztály változó jelentősége összehasonlító perspektívában, NKFIH FK131997 (kutatásvezető: Huszár Ákos); résztvevő kutató

2020 –  Törésvonalak a magyar társadalom szerkezetében: a fogyasztás, az intézmények és a területi különbségek hatásai, NKFIH K 128965 (kutatásvezető: Kovách Imre); résztvevő kutató

2018 –  Mobilitás és immobilitás a magyar társadalomban, MTA Mobilitás Kutatási Centrum (szakmai vezető: Kovách Imre); résztvevő kutató

2018 – 2020 Transznacionális együttműködések, EFOP-5.2.2-17 (szakmai vezető: Perpék Éva); résztvevő kutató

2016 – 2019 Fiatalok vezetői és vállalkozói aspirációi, EFOP 3.6.1.-2016-00013 sz. projekt (szakmai vezetője: Lengyel György); résztvevő kutató

2016 – 2018    Pénzügyi kultúra Magyarországon, Budapesti Corvinus Egyetem (szakmai vezető: Szántó Zoltán, altéma vezetője: Czakó Ágnes, Husz Ildikó); résztvevő kutató

2014 – 2015    Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése, TÁMOP 4.1.2. B.2-13/1-2013-0012 sz. projekt (szakmai vezető: Kovács Zoltán); résztvevő kutató

2012 – 2013    Innováció a kkv-k és önfoglalkoztatók körében, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 sz. projekt (szakmai vezető: Balatoni Károly, alprojekt vezetője: Czakó Ágnes); résztvevő kutató

2006 – 2010    A kis- és középvállalkozások és a lakosság pénzkezelési jellemzőinek vizsgálata, NKTH kutatás (szakmai vezető: Szántó Zoltán, altéma vezetője: Czakó Ágnes, Husz Ildikó); résztvevő kutató

2006 – 2007    Észak-Alföld Régió szakképzési és fejlesztési koncepciójának kidolgozása (megbízó: Oktatási Minisztérium) (szakmai vezető: Perjés István); résztvevő kutató

2005 – 2006    Egyetemközi együttműködési régiók a Kárpát-medencében, OTKA kutatás (kutatásvezető: Letenyei László); kutatási asszisztens

2004 – 2007    Pathways of Property Transformation: Enterprise Network Careers in Hungary, 1989-2000, National Science Foundation SES 0136995 (kutatásvezető: Vedres Balázs, David Stark); kutatási asszisztens