Társadalmi környezet, társadalmi egyenlőtlenségek és szubjektív jóllét

NKFIH FK
2020.12.01. – 2024.09.30
Kutatásvezető: Hajdu Gábor
További résztvevő: Hajdu Tamás

A kutatási terv négy kutatási projektet foglal össze, amelyek célja a szubjektív jóllét társadalmi vonatkozásaival kapcsolatos ismereteink bővítése. A projektek a szubjektív jóllét társadalmi kontextusára, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek és a szubjektív jóllét közötti kapcsolatra fókuszálnak.

Az 1. projektben a „munkanélküliség társadalmi normája” hipotézist teszteljük, azaz azt vizsgáljuk, hogy a munkanélküliség szubjektív jóllétre gyakorolt ​​hatása hogyan függ a munkanélküliségi rátától.

A 2. projektben a szubjektív (érzékelt) és az objektív jövedelmi egyenlőtlenségek, valamint a szubjektív jóllét közötti kapcsolatot vizsgáljuk. Az elemzést két szinten hajtjuk végre: (1) az ISSP adatfelvételben résztvevő fejlett országok összehasonlításával, (2) egy országon belüli elemzéssel a magyarországi 2016-os Mikrocenzus nagy elemszámú adatbázisán.

A 3. projektben a fő kutatási kérdésünk, hogy a korábbi szociálpszichológiai kísérletek eredményei az élmények és a tárgyak vásárlása közötti boldogságkülönbségről magyarázhatók-e a materializmus stigmatizáló hatásával és a társas kívánatosság miatti torzítással.

A 4. projekt célja a kisgyerekkori életkörülményeket vizsgáló szakirodalom és a szubjektív jólléttel foglalkozó kutatások összekapcsolása, és ezek eredményeinek a bővítése a születéskori egészségi állapot (fiatal felnőttkori) szubjektív jóllétre gyakorolt ​​hatásának vizsgálatával.