Segítők vagy segítendők? Szakmai munkakörülmények, mentális egészség és mobilitás a szociális szektorban

NKFIH FK
2021.09.01 – 2024.08.31
Kutatásvezető: Győri Ágnes (TK SZI), Perpék Éva (Gyerekesély)
További résztvevő: Balogh Karolina (TK SZI), Huszár Ákos (TK SZI), Ádám Szilvia (SOTE), Farkas Zsombor (ELTE), Bauer Zsófia (BCE), Elek Zsuzsanna (ELTE)

A „Segítők vagy segítendők? Szakmai munkakörülmények, mentális egészség és mobilitás a szociális szektorban” (2021 – 2024) kutatási projekt a szociális területen dolgozók szakmai mobilitását vizsgálja lelki egészségükkel, valamint a szűken és tágan értelmezett munkakörnyezetükkel összefüggésben. A kutatás komplex megközelítést alkalmaz, tartalmi, időbeli és módszertani értelemben egyaránt. A tartalmi sokféleség jegyében a mentális egészség és a személyiség különböző dimenziói (kiégés, elégedettség, reziliencia, coping), a standard és szakmaspecifikus munkakörülmények és a mobilitás, valamint ezen tényezők összefüggései képezik a vizsgálat tárgyát. A módszertani komplexitás (Big Data-alapú vizsgálat, survey) következtében pedig a témák többszempontú vizsgálata valósul meg.