Kőszeghy Lea

Kőszeghy Lea
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: koszeghy.lea@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5421
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.24.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

A településtervezés szociológiája
Lakhatási szegénység
Lakáspolitika
Térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek
Lakóhelyi szegregáció és kirekesztés

Kiemelt publikációk

Kőszeghy Lea: Sérülékeny háztartások a magyar magánbérlakásszektorban in: Kováts Bence (szerk.) Egy megfizethetőbb bérlakásszektor felé. Habitat for Humanity Magyarország Budapest 2017 http://habitat.hu/ext-files/hfhh_a_megfizetheto_berlakasszektor_fele_2017.pdf pp. 28-38.

Átol Dorottya-Bozsik Barbara-Kováts Bence-Kőszeghy Lea: Habitat for Humanity Magyarország: Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2016 (2017)

Csanádi Gábor–Csizmady Adrienne–Kocsis János Balázs–Kőszeghy Lea–Tomay Kyra: Város-Tervező-Társadalom, Sik Kiadó Budapest 2010

Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne-Kőszeghy Lea: Nyilvánosság és részvétel a településtervezési folyamatban, Tér és Társadalom 24 (1) pp. 15-36. (2010)

Kőszeghy Lea: Külföldiek Budapesten, in: Ágnes Hárs (ed.) Változó migráció-változó környezet, Sik Kiadó Budapest 2010, pp. 221-245.

Kőszeghy Lea: Housing conditions of Roma and Travellers in Hungary. Thematic study for the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) March 2009 http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/RAXEN-Roma%20Housing-Hungary_en.pdf

Csanádi Gábor–Csizmady Adrienne–Kocsis János Balázs–Kőszeghy Lea–Tomay Kyra: Társadalom-Tér-Szerkezet (tankönyv) Sík Kiadó, Budapest 2008

Kőszeghy Lea: Tömeges lakásépítés és várostervezés. A budapesti várostervezés szociológiai elemzése 1960-1975 in: Urbs Magyar várostörténeti évkönyv. Budapest, Fővárosi Levéltár 2007, pp. 293-322. https://library.hungaricana.hu/hu/view/BFLV_urbs_02_2007/?pg=294&layout=s

Kőszeghy Lea: A cigány és nem cigány lakosság lakhatási egyenlőtlenségeinek tényezői, in: Balogh Margit (szerk.) Diszciplínák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma 2. - 2006 MTA Társadalomkutató Központ 2007 pp. 11-33.

Csanádi Gábor– Csizmady Adrienne–Kőszeghy Lea –Tomay Kyra: A városrehabilitáció társadalmi hatásai Budapesten in: Enyedi György (szerk.) A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai, MTA Társadalomkutató Központ, 2007 pp 93-119.

Projektek

2017-19 Az energiahasználat társadalmi kihívásai – kutatás az MTA TK Inkubátor projektje támogatásával

2017-21 A várostervezés szociológiája – várostervezés és társadalom, az NKFIH által támogatott kutatási projekt, kutatásvezető: Csizmady Adrienne

2013-2016 Lakáshitellel eladósodott családok helyzetének vizsgálata – az NKFIH által támogatott kutatási projekt, kutatásvezető: Csizmady Adrienne

2003-11 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Agency for Fundamental Rights) magyarországi információs központjának (National Focal Point) koordinációja, romák és migránsok lakhatási helyzetével, lakhatási egyenlőtlenségekkel és diszkriminációval kapcsolatos jelentések készítése (az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársaként)

2007-2011 A városrehabilitáció társadalmi hatásai – OTKA kutatás, kutatásvezető: Csizmady Adrienne

2009 „Külföldiek Magyarországon” – kutatás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium megbízásából a magyarországi városokban élő harmadik országbeli külföldiekről (az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársaként)

2007 Külföldiek a VIII. kerületben – koordináció, kutatás, tanulmányírás az ’Experience in Newcomer Integration’ c. INTERREG program keretében (az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársaként)

2004-2007 Várostervezés és a térbeni-társadalmi szerkezet változása Budapesten – OTKA kutatás, kutatásvezető: Csanádi Gábor