Csurgó Bernadett

Csurgó Bernadett
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: csurgo.bernadett@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: 2246700, 2240795 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Csurgó Bernadett, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum vezetője. Doktori fokozatát szociológiából 2011-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fő kutatási területe a vidékszociológia. Kutatásaiban és publikációiban a vidéki kulturális örökséggel és turizmussal, a vidék-város kapcsolatokkal, a vidéki közösségekkel és a vidéki nőkkel foglalkozik. Jelenleg a fenntartható fogyasztás és termelés kérdésével is foglalkozik és a környezeti fenntarthatóságot a vidék-város közötti kapcsolatok összefüggésében vizsgálja. Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák és tudáshasználat a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése című NKFIH OTKA kutatás kutatásvezetője. Több európai projektben (EU FP 5 RURBAN, EU FP 6 CORASON, EU FP 7 GILDED, H2020 COURAGE, H2020 RURALIZATION) dolgozott résztvevőként. Kutatási projektjeit a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja is támogatta. Számos magyar és angol nyelvű könyvfejezetet és folyóiratcikket publikált olyan folyóiratokban, mint a Sociologia Ruralis, Journal of Rural Studies, Eastern European Countryside. A Vidéken lakni és vidéken élni, A városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására: a város környéki vidék (Argumentum-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont) cimű monográfiája 2013-ban jelent meg. A socio.hu-Társadalomtudományi Szemle folyóirat szerkesztője, az Európai Vidékszociológiai Társaság és a Magyar Szociológiai Társaság tagja. Részt vesz az MTA IX. osztály Szociológia Bizottság és az OTKA Társadalomtudományi zsűri munkájában. A budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, az ELTE Társadalomtudományi Kar és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia vendégoktatója. A TK tudományos ismeretterjesztő podcastja, A véleményeken túl riportere.

Kiemelt publikációk

Csurgó, B. ; Gárdos, J. ; Kerényi, Sz. ; Kovács, É. ; Micsik, A. (2023) Dissidents, Rebels, and Everyday Heroes: New Perspectives on the Digital Archiving of Cultural Resistance Under State Socialism, EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES https://doi.org/10.1177/08883254221131589

Csurgó, B. & Smith, M. K. (2021) The value of cultural ecosystem services in a rural landscape context JOURNAL OF RURAL STUDIES 86 pp. 76-86. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.030

Csurgó, B. ; Hindley, C. ;Smith, M.K. (2019) The role of gastronomic tourism in rural development In: S., Kumar Dixit (ed.) The Routledge handbook of gastronomic tourism, Routledge, Abingdon UK. pp. 62-69. https://doi.org/10.4324/9781315147628-9

Csurgó, B.; Kovách, I. ; Megyesi, B .(2018) After a long March: the results of two decades of rural restructuring in Hungary EASTERN EUROPEAN COUNTRYSIDE 24 : 1 pp. 81-109. https://doi.org/10.2478/eec-2018-0005

Csurgó, B. & Kristóf, L., (2018) Narrative Identities and the Egalitarian Norm Among Hungarian Elite Couples. JOURNAL OF FAMILY ISSUES, 39(7), pp.2107–2130. https://doi.org/10.1177/0192513X17741175