Csizmady Adrienne

Csizmady Adrienne
CV letöltése

Intézetigazgató

Kutatóprofesszor (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi integráció és Társadalompolitika Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: csizmady.adrienne@tk.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 2240785 / 5462
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.16.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

A lakótelepek térbeni-társadalmi helyzetének változása
A várostervezés szociológiája
Lakóhelyi szegregáció
Városi társadalmi egyenlőtlenségek, városi szegénység
A városfelújításhoz kapcsolódó társadalmi konfliktusok
Szegénység és etnicitás

Kiemelt publikációk

Gábor Csanádi, Adrienne Csizmady, and Péter Róbert: Adult learning in Hungary: participation and labor market outcomes. In: Blossfeld, Hans-Peter, Elina Kilpi-Jakonen, Daniela Vono de Vilhena and Sandra Buchholz (eds.) Adult Learning in Modern Societies: An International Comparison from a Life-Course Perspective. eduLIFE Lifelong Learning Series. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2014. pp. 264-282.

Csanádi Gábor-Csizmady Adrienne-Olt Gergely: Átváltozóban. Eötvös Kiadó, Budapest. (268p) (2012)

Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Kocsis János - Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Város-Tervező-Társadalom Budapest. Sík Kiadó (550p) (2010)

Csizmady Adrienne: A lakóteleptől a lakóparkig. Új Mandátum Kiadó, Budapest p.321 (2008)

Csizmady Adrienne: A lakótelep. Doktori mestermunkák sorozat. Gondolat Kiadó Budapest, p.317 (2003).

Gábor Csanádi - Adrienne Csizmady - Gergely Olt: Urban Renewal and Gentrification in Budapest City Center. In: Viktoria Szirmai (ed): Urban Sprawl in Europe.  Aula Kiadó, Budapest. (2011)  pp 209-252

Gábor Csanádi - Adrienne Csizmady - Gergely Olt: Social sustainability and urban renewal on the example of Inner-Erzsébetváros in Budapest Society and Economy 33 (2011) 1 pp 199-217

Gábor Csanádi - Adrienne Csizmady - Gergely Olt (2010): Recent trends of the urban renewal in Budapest. Urbani Izziv. 21 (1): 117-125. http://urbani-izziv.uirs.si/LinkClick.aspx?fileticket=WXlKTL1IS3U%3d&tabid=251

Csanádi Gábor - Csizmady Adrienne - Kőszeghy Lea (2010): Nyilvánosság és részvétel a településtervezési folyamatban. Tér és Társadalom (1): 15-36

Adrienne Csizmady - Gábor Csanádi: From Housing Estates to Gated Communities In: Smigiel, Christian (ed): Gated and Guarded Housing in Eastern Europe. Forum Leibniz-Institut für Landerkunde  (11): 9-20 (2009)

Csanádi Gábor- Csizmady Adrienne: Szuburbanizáció és társadalom Tér és társadalom 2002/3: 27-56

Projektek

Kutatásvezetés:

2013-2016 - OIKOnet. A global multidisciplinary network on housing research and  learning. EACEA-EU (539369- LLP-1-2013-1-ES-ERASMUS-ENW)

2013-2016 - Lakáshitellel eladósodott családok helyzetének vizsgálata. OTKA (K109333)

2012 – ’Education as a Lifelong Process – Comparing Educational Trajectories in Modern Societies’. ERC Advanced Grant - Professor Dr. Hans-Peter Blossfeld (EIU Firenze) Résztéma vezetése: Life Long Learning in Hungary

2010-2013 – Városátalakulás és fenntarthatóság. Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia

2009-2010 - Környezeti nevelés - Fenntartható termelés, fogyasztás, kommunikáció

című  kutatáson belüli  résztéma vezetése. Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási Mechanizmus

2007-2011 - A városrehabilitáció társadalmi hatásai. OTKA (K68509)

2006-2009 - A városrekonstrukció típusai Budapesten. Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia

2002-2004 - Lakóteleptől a lakóparkig. OTKA (D42224)

1998-1999 - East-European Housing Estates. Sponsored by the Foundation for Urban and Regional Studies LTD

1996-1998 - Társadalmi szegregáció a budapesti lakótelepeken. OTKA (F023366)