Csizmady Adrienne

Csizmady Adrienne
CV letöltése

Kutató

Kutatóprofesszor (TK SZI)
Kutatási területek

Csizmady Adrienne, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora. 2015-2023 között a Szociológia Intézet igazgatója volt. A Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szociológia Tanszékének egyetemi docense. Doktori fokozatát szociológiából 2001-ben szerezte és 2008-ban habiltált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Fő kutatási területe a városszociológia. Kutatásaiban és publikációiban a következő témákra koncentrál: városok társadalmi problémái, beleértve a városmegújítás társadalmi következményeit és a turizmus hatásait; a fenntartható társadalmi környezet, energiatudatosság; a kultúra és az örökség; a szuburbanizáció, a városból vidékre költözők integrációs stratégiái. Számos nemzetközi (H2020: RURALIZATION, RE-DWELL; EUFP7 OIKOnet, EDUlife) és hazai NKFIH-OTKA kutatás vezetője volt. Több projektben közreműködött kutatóként. Kutatását korábban az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja is támogatta. H2020 projektek szakértője és monitorozója, valamint szakértője és bírálója volt az EU FP7 (2012-2016) pályázatoknak is. A socio.hu-Társadalomtudományi Szemle folyóirat szerkesztője, az ENHR, ESA és a Magyar Szociológiai Társaság tagja. Részt vesz az MTA IX. osztály Szociológia Bizottság munkájában. Közel 200 magyar és angol nyelvű folyóiratcikket, konferencia közleményt, könyvet, könyvfejezetet, tankönyvet publikált. Tanulmányai többek között olyan folyóiratokban jelentek meg mint az International Journal of Housing Policy, Jorunal of Policy Research in Tourism Leisure and Events, Tourism Geographies, Social Inclusion, Sustainability, Critical Housing Analysis, Urban Planning.

Kiemelt publikációk

Csizmady A, Bagyura M, Olt G. (2022): From a Small Village to an Exclusive Gated Community: Unplanned Suburbanisation and Local Sovereignty in Post-Socialist Hungary. URBAN PLANNING ( 2183-7635): 7 3 pp 115-129 doi: 10.17645/up.v7i3.5275

Csizmady, A.; Kőszeghy, L. (2022): ‘Generation Rent’ in a Super Homeownership Environment: The Case of Budapest, Hungary. SUSTAINABILITY 14 : 14 Paper: 8929 doi: 10.3390/su14148929

Augustyniak H,  Csizmady A,  Hegedüs J,  Łaszek J,  Olszewski K, Somogyi E. (2022): Understanding the Economic Situation of People Who Took a Foreign Currency Mortgage in Hungary and Poland. CRITICAL HOUSING ANALYSIS (2336-2839): 9 1 pp 1-15 (2022) doi: 10.13060/23362839.2022.9.1.536

Éva Huszti – Fruzsina Albert – Adrienne Csizmady – Ilona Nagy – Beáta Dávid (2021): When Spatial Dimension Matters: Comparing Personal Network Characteristics in Different Segregated Areas. SOCIAL INCLUSION, 9(4), 375-387. doi: 10.17645/si.v9i4.4520

Olt, G., Smith, M. K., Csizmady, A., Sziva, I. (2021): Gentrification, tourism and the night-time economy in Budapest's district VII – the role of regulation in a post-socialist context. In: Smith, A.-Eldridge,A.: (eds):  Tourism and the Night. Rethinking Nocturnal Destinations. Routledge.