Horzsa Gergely

Horzsa Gergely
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Horzsa Gergely, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa. Kitűnő minősítésű szociológia diplomáját 2013-ban az ELTE-n, summa cum laude minősítésű szociológia doktori fokozatát 2022-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. 2010-2018 között az Angelusz Szakkollégium tagja volt, 2013-ban első helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Kutatási területei a vidékszociológia, a vándorlás, fejlesztések és vállalkozások, továbbá a társadalomkutatás módszertanának kérdései köré szerveződnek. A survey módszertan jövőjével kiemelten foglalkozik az üzleti szférán belül is. A Társadalomtudományi Kutatóközponton belül 2023 során a vidék átalakulásának (NKFIH 132676), a fenntarthatóságnak (NKFIH 138020) és a társadalmi struktúra változásainak kérdéseivel foglalkozó kutatási projektekben vesz részt. Oktatói tapasztalatai az ELTE és Corvinus Egyetemekhez kötődnek; óraadóként kvalitatív módszertannal, survey módszertannal, a társadalmi kapcsolatháló-elemzés módszertanával, a társadalom térbeliségével, illetve környezetszociológiával foglalkozó kurzusokat oktatott, és visszatérően szervez kvalitatív terepkutató táborokat is. Eredményeit számos nemzetközi konferencián, és mindezidáig 30, nemzetközi és hazai publikációban tette közzé. Kutatásait az Új Nemzeti Kiválósági Program és - 4 hónapos amerikai kutatói ösztöndíjjal - a Rézler Gyula Alapítvány is támogatta.

Kiemelt publikációk

Horzsa, G. (2023) “What Would You Do If You Were to Win the Lottery?” A Qualitative Tool for Overcoming Agency-Structure Issues in Migration Research, in. Qualitative Sociology Review 19/2 https://doi.org/10.18778/1733-8077.19.2.05

Horzsa, G. (2021) ‘Rural Development and Migration: Effects of Rural Development Projects on Internal Migration and Migration Aspirations of Rural Dwellers in Hungary’, in. Corvinus University of Budapest. Available at: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1187/1/Horzsa_Gergely_den.pdf.

Győri, Á., Czakó, Á., Horzsa, G. (2019) Innovation, Financial Culture, and the Social-Economic Environment of SMEs in Hungary, in. East European Politics and Societies 33/4 https://doi.org/10.1177/0888325419844828

Horzsa, G. (2019) ‘Vidékfejlesztési támogatások munkaerőpiaci hatásainak települési szintű útmodellezése magyarországi községek mintáin’, Tér és társadalom, 33(3), p. 73. https://doi.org/10.17649/TET.33.3.3161.

Horzsa, G. (2018) ‘A fejlesztési környezet szerepe a belső vándorlás alakulásában. Szakirodalmi áttekintés’, socio.hu, 8(3), pp. 25–41.