Ferencz Zoltán

Ferencz Zoltán
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: ferencz.zoltan@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: (+36) 2246700 / 5417
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.28)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Ferencz Zoltán, PhD közgazdász, politológus. Phd fokozatot szociológiából szerzett 2012-ben az ELTE TÁTK-n. (A disszertáció témája: Természeti katasztrófák kockázatának észlelési stratégiái). Tudományos munkatárs félállásban a TK Szociológiai Intézetben. Kutatási területei: kockázat- és környezeszociológia (árvizek, radioaktív hulladék, élelmiszer biztonság, stb.); nukleáris és fúziós energia társadalmi megítélése; energiaszegénység. Számos hazai és európai kutatási programban vett részt, melyeknek témái a természeti katasztrófák, a kockázat észlelés és az adaptáció voltak (Cowam, Prosuite; SafeFood; InSotec). Számos empirikus kutatásban vett részt, amelyek az ökológiai válsággal, a globális felmelegedéssel, a társadalmi ellenállóképességgel, energia problémákkal és a Covid-19 járvánnyal foglalkoztak.

Kiemelt publikációk

Csizmady A.; Ferencz Z.; Kőszeghy L.; Tóth G.: Beyond the Energy Poor/Non Energy Poor Divide: Energy Vulnerability and Mindsets on Energy Generation Modes in Hungary ENERGIES (1996-1073 1996-1073): 14 20 Paper 6487. 20 p. (2021) https://doi.org/10.3390/en14206487

Börcsök, E., Ferencz, Z., Groma, V., Gerse, Á., Fülöp, J., Bozóki, S., ... & Horváth, Á. (2020). Energy Supply Preferences as Multicriteria Decision Problems: Developing a System of Criteria from Survey Data. Energies, 13(15), 3767. https://doi.org/10.3390/en13153767

Bartal Anna Mária; Ferencz Zoltán; A vörösiszap-katasztrófa hosszútávú, komplex társadalmi hatásvizsgálata 2020 Studia Wespremiensa: Tanulmányok a teológia és szociális munka területeiről: a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Folyóirata (1419-8312 ): 23 1. különszám pp 21-44 (2022)

Ferencz Z.: A megújuló energia iránti igények különbözőségei a közép- és kelet-európai országokban, a klímaváltozás tükrében In: Becsey Zsolt (szerk.) Tanulmánykötet a nemzetközi kapcsolatok témaköréből Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp 109-131 (2021) (Károli Tanulmányok A Gazdaság- És Társadalomtudományok Köréből 2560-0974 )

Ferencz Z.; Teknős L. Az emberek egészségét és életét veszélyeztető kockázatok csökkentési lehetőségei In: Antal Z. László; Ferencz Z., Páldy A. (szerk.) Éghajlatváltozás és egészség, Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont, pp 129-156 (2020)

 

Projektek

Futó kutatások

Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák és tudáshasználat a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése (résztvevő kutató; kutatásvezető: Csurgó Bernadett)

Lezárt kutatások

Éghajlaváltozás és egészség 2020-21. (kutatásvezető) 

Eurofusion 2022. (kutatásvezető)