Ferencz Zoltán

Ferencz Zoltán
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • E-mail: ferencz.zoltan@tk.hu
  • Telefonszám: (+36) 2246700 / 5417
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.33.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

kockázat, katasztrófák, környezet és társadalom, fenntarthatóság, tudomány- és technológia, atomenergia és radioaktív hulladék társadalmi vonatkozásai; város és regionális fejlesztések

Kiemelt publikációk

Bartal Anna Mária - Ferencz Zoltán: A vörösiszap katasztrófa társadalmi hatásai, Budapest: Argumentum Kiadó; MTA TK Szociológiai Intézet, 2015. 240 p. ISBN: 978-963-446-746-5

Vári A, Ferencz Z, Hochrainer S, Aniello Amendola, Tatiana Ermolieva, Joanne Linnerooth-Bayer, Reinhard Mechler (szerk.): Social Indicators of Vulnerability to Floods: An Empirical Case Study in Two Upper Tisza Flood Basins. In: AnielloAmendola, TatianaErmolieva, Joanne Linnerooth-Bayer, Reinhard Mechler (szerk.):  Integrated Catastrophe Risk Modeling: Supporting Policy Processes,  Dordrecht; London; New York: "Springer-Verlag"address, 2013. pp. 181-198.(ISBN:978-94-007-2225)

A társadalmi részvétel és a nagyvárostérségi versenyképesség In: Szirmai V. (szerk.) A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé. 480 p. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2015. pp. 327-349. (ISBN:978-615-5075-27-8)

Vári A, Ferencz Z, Oláh M, Pataki GY, Csatári B, Flachner ZS, Pallaghy O, Várkonyi T: Indicators of Social sustainability. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 6:(1-2) pp. 107-117. (2008)

Vári A, Ereifej L, Ferencz Z: Implementing the EU Water Framework Directive in Hungary: a pilot project in the Upper-Tisza region. INTERNATIONAL JOURNAL OF RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT 12:(1) pp. 82-102. (2009)

Ferencz Z, Vári A: Radioactive Waste Management in Hungary: Changing Approaches and Conflicts. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT POLICY AND MANAGEMENT 9:(2) pp. 185-209. (2007)

Ferencz Z, Vári A, Linnerooth-Bayer J: Stakeholder views of flood risk management in Hungary's Upper Tisza basin. RISK ANALYSIS 23:(3) pp. 585-599. (2003)

Judit Acsády, Zoltán Ferencz: Perception and Attitudes towards Biotechnology in Hungary. In: MolfinoFrancesca, ZuccoFlavia (szerk.) Women in Biotechnology: Creating Interfaces. Berlin; Heidelberg: Springer, 2008. pp. 93-106. (ISBN:978-14020-8610-6)

Vári A, Ferencz Z: Flood Research from a Social Perspective: The Case of the Tisza River in Hungary. In: Tchigurinskaia I, NiNiThein K, Hubert P (szerk.): Frontiers in Flood Research. Wallingford: IAHS Press, 2006. pp. 155-172.

Ferencz Z, Hajdu M, Vári A: The Food Safety System of Hungary. In: Vos E, Wendler F (szerk.): Food Safety Regulation in Europe. A Comparative Institutional Analysis. Antwerpen: Intersentia Publishing, 2006. pp. 383-452.

Projektek

1. Klímaválasz EEA-C2-4 projekt 2015 május – 2016. április (kutatásvezető: Antal Z. László) - résztvevő kutató
Kutatás leírása: Az Energiaklub vezetésével egy éven át tartó projekt indult annak érdekében, hogy a magyarországi települések vezetői felkészülhessenek az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásainak kezelésére. A projektben összesen 140 önkormányzati vezető és egyéb helyi érintett kap majd képzést a települési klímavédelemmel kapcsolatos feladatokról és lehetőségekről 4 régióban.
A projekt honlapja: www.klimavalasz.hu

2. Társadalmi polarizáció a magyar és kelet-közép-európai újvárosi térségekben. Az átmenet és globalizáció hatásai. K 106169 OTKA – résztvevő kutató (kutatásvezető: Szirmai Viktória)
A kutatás fő célja a kelet-közép-európai új városok, ennek keretében elsősorban néhány magyar, egy lengyel és egy szlovák új város és térségeik, társadalmi polarizációs mechanizmusainak, a mára jellemző társadalmi strukturális összefüggések, azok meghatározottságainak az elemzése.

3. Lakáshitellel eladósodott családok helyzetének vizsgálata OTKA 109333 – résztvevő kutató (kutatásvezető: Csizmady Adrienne)
A kutatás a jelzáloghitel-válság, ezen belül (a lakáshitelesek) strukturált vizsgálatát célozza, mikro-és makroszinten. Vizsgálni kívánja a devizahitel kapcsán előállt krízishelyzetek kialakulásának jellegzetes típusait, arra is keresve a választ, milyen társadalmi mechanizmusok határozzák meg a „rossz” adóssá válást és annak mértékét. A kialakult helyzetből a krízisben lévők mely csoportjai tudnak könnyebben kiutat találni, és melyek azok, akik kevésbé képesek érdekeik érvényesítésére.

4. Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-lét és biztonság – Versenyképesség és társadalmi fejlődés - TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 projekt – lezárult 2015-ben. (kutatásvezető: Szirmai Viktória)
A projekt konzorciális munka során valósul meg a Kodolányi János Főiskola vezetésével. A pályázat fő kutatási témája volt a Társadalmi konfliktusok és a társadalmi jól-lét, valamint a biztonság összefüggéseinek a feltárása, ennek alapján a társadalmi konfliktusok kezelésének kidolgozása a nemzeti versenyképesség növelése, a társadalmi fejlődés felgyorsítása érdekében. Az alapkutatás 4 alprojektből épült fel, amely komplex módon kezelte a kiemelt tématerületet a társadalmi konfliktusok és biztonságpolitika területén megfogalmazott kutatási problémát, vagyis azt, hogy a társadalmi konfliktusok negatívan befolyásolják az ország versenyképességét gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt. Az alapkutatás alprojektjének egymásra épülése komplex vizsgálati megközelítési módon történt. A gazdasági és társadalmi alrendszerek feltárása mellett sor került egy új komplex megközelítésen alapuló versenyképességi modell kialakítására, az inkluzív jóléti társadalom megteremtésére és a nemzeti és etnikai, kisebbségi és többségi társadalom kulturális kohéziójának erősítésére.
A projekt honlapja: http://kodolanyi.hu/jol-let/