Acsády Judit

Acsády Judit
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: acsady.judit@tk.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 224 6700 / 5209
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.28.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Társadalmi nemek
Nők helyzete a rendszerváltás után és az államszocializmus alatt
A gondoskodás társadalmi konstrukciója
Az emancipáció folyamata, nők reprezentációja, szerepe a közéletben
Családon belüli feladatmegosztás alakulása
Társadalomtörténet: hazai feminista mozgalmak a századfordulótól, pacifizmus, nemzetközi nőszervezetek, női munkavállalás története, új társadalmi mozgalmak

Kiemelt publikációk

Zsigmond Csilla – Acsády Judit (2021) Szolidaritás és vészhelyzet dialektikája: kultúra és szabadidő a koronavírus-járvány első hullámábanREGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom (29:2) pp. 182-207 

Acsády, Judit, Hungarian Feminist Periodicals as Alternative Public Spaces,: 1907–18: Values, Networks, and Dissemination Strategies, JOURNAL OF EUROPEAN PERIODICAL STUDIES Vol 6. : 1. Women Editors in Europe / Special Issue pp. 69-85. , 17 p. (2021).

Acsády, Judit, A hazai nőszervezetek 1945-től a rendszerváltás időszakáig. In: Fejős, Anna; Szikra, Dorottya (szerk.).Támogatás és támadás. Női civil szervezetek az illiberális demokráciában.Budapest, Magyarország : Társadalomtudományi Kutatóközpont (2020) pp. 32-49.

Acsády, Judit, Women’s Industrial Labor in Hungary: An Overview of Main Tendencies and Turning Points from the End of the Nineteenth Century. EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST 46 : 1 pp. 9-28. , 20 p. (2019).

„Államszocializmus — nők — ellenzékiség”. TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 8:(1) pp. 1-15.  2018.

„Ipari munkásnők Magyarországon: Közelítések és szempontok a téma társadalomtörténeti feldolgozásához”MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT LXII:(2) pp. 25-52. (2017)

Maria DiCenzo, Acsády Judit, David Hudson, Sipos Balázs: „Mediating the National and the International: Women, Journalism and Hungary intheAftermath of theFirst World War”. In: Ingripd Sharp, Metthew Stibbe (szerk.)WomenActivistsBetweenWar and Peace Europe: 1918-1923. London: Bloomsbury Publishing, 2017. pp. 173-219.

Acsády Judit, Mészáros Zsolt: „Feminizmus a fővárosban és vidéken”. In: Pap József, Tóth Árpád, Valuch Tibor (szerk.)Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon.  Budapest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2016. pp. 486-502.(Rendi Társadalom - Polgári Társadalom; 28.) (ISBN:978-963-89463-4-8)

"The Woman of the Twentieth Century ": The Feminist Vision and its Reception in the Hungarian Press 1904-1914.In: Heilmann, Ann, Beetham, Margaret (szerk.). New woman hybridities: feminism, femininity and international consumer culture, 1880–1930. London; New York: Routledge, 2004. pp. 190-205.(Routledge transatlantic perspectives on American literature; 1.)

„Beszéljen a szívünk!”: Háborúellenes hangok a hazai és a nemzetközi nőmozgalomban az I. világháború idején.TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 5:(2) pp. 1-20. (2015). Link(ek): REAL

A gondoskodás társadalmi konstrukciója. REPLIKA 24:(85-86) pp. 147-164. (2014). Link(ek): REAL

Projektek

2021 - Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák  és tudáshasználat  a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése (NKFIH K). Témavezető: Csurgó Bernadett.

2020 - A szolidaritás mint a járvány okozta válságra adott válasz: akciók és diskurzusok. Témavezető: Feischmidt Margit. (TK KI)

2016-2018 - RE-WORK OTKA kutatásban résztvevő kutató. Témavezető: Valuch Tibor (MTA PTI)

2015 - Women Activists Between War and Peace Europe: 1918-1923. – nemzetközi kutatómunkában való részvétel. Project vezetők: Ingrid Sharp (University of Leeds), Matthew Stibbe (Sheffield Hallam University, UK)

2014 - COST - Gender and Culture of Science in Society (GENESIS) Project. Hosted by Queen’s University, Belfast- proposal collaboration.

2013 - EIGE -  Mapping the Current Status and Potential of Administrative Sources of Data on Gender-Based Violence in the EU and Croatia. National reseracher.- résztvevő kutató..

2011 - genSET Project. - Building Institutional Capacity for Action on Gender Dimension in Science.  EC  Framework 7 Programme, Science in Society. Wissenschaftsladen Wien - Science Shop Vienna Résztvevők az MTA Szociológia intézetből: Acsády Judit, Tardos Katalin.

2009-2010 - ’Gendering Post-Socialist Transition. Studies of Changing Gender perspectives- keretében: CARE kutatás témavezetője.. ERSTE Foundation.

2008-2013 - “Aftermath of War” – nemzetközi társadalomtörténeti kutatóműhely. 2008-tól. Vezető: Ingrid Sharp és Matthew Stibbe - University of Leeds.  2013-ban műhelykonferenciát szerveztünk az MTA TK támogatásával.

2009 - makeITfair Project - keretében adatgyűjtés, interjúk és szakmai anyagok fordítása. Good Electronics. Pauline Overeem. SOMO Office, Amsterdam. 2009.

Millenium Development ENSZ nemzetközi kezdeményezés magyar nyelvű honlap tartalomfejlesztés: 'Nők és férfiak esélyegyenlősége, valamint a harmadik világ demográfiai problémái'. Antropolis  Alapítvány 

2007 - WONBIT Project, Women and Biotechnology. Fondatione Brodolini.

ENSZ CEDAW Bizottság - kormányzati jelentés 5. Cikkely megírása. 'Nemi szerepek, előítéletek megszűntetése, a társadalmi nemek megjelenítése” ISZCSM Esélyegyenlőségi Főosztály.

2006 - GENDERWISE - QeC-ERAN project.  Témavezető: Takács Judit,. ' Local Mapping : SHARING OF DOMESTIC RESPONSIBILITIES.-THE HUNGARIAN CASE-'

2005 - „Mítoszok helyett”: Tudatformálás  és ismeretek a munkahelyi szexuális zaklatás témájában" Pilot kutatás. Civil Rádió - MTA Szociológiai Kutatóintézet - ISZCSM program

2002- 2003 - ENABLE-AGE. Idősek lakáskörülményei. Öt országot átfogó összehasonlító nemzetközi kutatás. Témavezető: Széman Zsuzsa. 2003.

 PHARE HU 0104-02 “Nők munkaerőpiaci reintegrációja” project-ben szakértői feladatok ellátása

2002 - „Megosztott világ 2.  A nemek kutatása az ezredfordulón” c. konferencia társszervezője. Támogató: Szociális és Családügy Minisztérium Nőpolitikai Titkárág.. MTA Szociológiai Kutatóintézet volt. 2002. március 5.

1999-2000 - GLOBUS Project. A globalizáció kulturális hatásait vizsgáló kutatócsoport. Vezetője: Kovács János Mátyás.

2000-2001 - CEDAW Jelentés – háttértanulmányok. 2000. január.

1998-2000 - F 22171 sz. OTKA kutatás.  - témavezető

1996 - „Megosztott világ” c. – első magyarországi interdiszciplináris gender konferencia kezdeményezése, társszervezője.  ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet -  MTA TKK,  Budapest, Benczúr u. 33. december 5- 6.

1995 - „Dark Numbers” c. összehasonlító kelet-közép-európai kutatás. Vezetője: Isabel Marcus. Háttéranyagok gyűjtése a családon belüli erőszak elszenvedőit segítő intézményrendszerről.  –

1994 - ’Feminism in Hungary’ archive research, Network of East West Women „Small Grant”

Aktuális kézirat

Acsády Judit: Nőszervezetek, nőmozgalmak Magyarországon a 20. században. (Megjelenés előtt).