Acsády Judit

Acsády Judit
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: acsady.judit@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 224 6700 / 5209
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.28.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Acsády Judit, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézetének tudományos főmunkatársa. Az ELTE-n magyar-angol és szociológia szakon szerzett diplomát. Külföldi tanulmányok: University of Amsterdam (1990-91), és EHESS Paris (1995). Doktori fokozatát 2005-ben védte meg, disszertációjának címe: “Emancipáció és identitás”. Fő kutatási területe a hazai feminizmus története mellett az emancipáció folyamatának társadalomtörténeti vizsgálata, a nők helyzete a rendszerváltás előtti és utáni korszakban, a civil társadalmak, mozgalmak, a gondoskodási etikai és újabbban a klímaváltozás társadalmi hatásai, valamint a nemek és fenntarthatóság kérdése. Több nemzetközi kutatási projektben vett részt  (pl. GENDERWISE, EIGE, Women Activists Between War and Peace Europe, ’Gendering Post-Socialist Transition’, makeITfair, - genSET Project, ENABLE-AGE) és vezetett hazai kutatásokat, továbbá több konferencia és rendezvény szervezésében vett részt. Kutatási eredményeit rendszeresen közli, és konferenciákon ad elő. Óraadóként az ELTE-n, a Corvinus Egyetemen és a szegedi JGYTFK-n oktatott. 
A Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Kiemelt publikációk

Acsády, Judit (2023): Reconstruire le passé féministe par l’inventaire: collections, archives et documents du militantisme féministe hongrois. In: Christine, Bard; Grailles, Bénédicte; Lasserre, Audrey; Boivineau, Pauline; Charpenel, Marion (direction). Les féministes et leurs archives Rennes, Presses Universitaires de Rennes. pp. 223-240.

Acsády, Judit (2022): A szociális munka feminista elmélete és gyakorlata a 20. század elején: A Feministák Egyesületének hozzájárulása intézmények alapításához és új megközelítések kidolgozásához. SIC ITUR AD ASTRA . 77. 135-158.

Acsády, Judit (2021): Hungarian Feminist Periodicals as Alternative Public Spaces,: 1907–18: Values, Networks, and Dissemination Strategies. JOURNAL OF EUROPEAN PERIODICAL STUDIES 6 : 1. Women Editors in Europe / Special Issue pp. 69-85. http://real.mtak.hu/135126/1/JEPS15948-ArticleText-40471-1-10-20210708.pdf

Acsády, Judit (2022): A hazai nőszervezetek 1945-től a rendszerváltás időszakáig. In: Fejős, Anna; Szikra, Dorottya (szerk.). Támogatás és támadás. : Női civil szervezetek az illiberális demokráciában.Budapest: Balassi Kiadó. 58-77.

Acsády, Judit (2019): Women’s Industrial Labor in Hungary: An Overview of Main Tendencies and Turning Points from the End of the Nineteenth Century. EAST CENTRAL EUROPE 46 : 1. 9-28.