Kristóf Luca

Kristóf Luca
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: kristof.luca@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240795 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

elitkutatás, értelmiségszociológia, kulturális tőke, kulturális fogyasztás, társadalmi rétegződés

Kiemelt publikációk

Kristóf Luca (2021): Kultúrcsaták, Kulturális elit és politika a mai Magyarországon. Gondolat Kiadó; Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest.

Kisfalusi Dorottya, Kristóf Luca, Vit Eszter (2021): Political homophily in cultural reputational networks. Poetics https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101538.

Kristóf, Luca (2021): From Cultural Policy towards Cultural Politics? The Case of the Hungarian Cultural Sphere. International Journal of Cultural Policy. 27(2): 191-201.

Albert, Fruzsina; Dávid, Beáta; Kmetty, Zoltán; Kristóf, Luca; Róbert, Péter; Szabó, Andrea (2019): Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey. East European Politics and Societies, 32(3): 544-565.

Csurgó Bernadett, Kristóf Luca (2018) Narrative Identities and the Egalitarian Norm Among Hungarian Elite Couples. Journal of Family Issues, 39(7) 2107-2130.

Albert F. – Dávid B. – Kmetty Z. – Kristóf L. – Róbert P. – Szabó A.: Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES  31: Paper https://doi.org/10.1177/0888325417739954. (2017)

Kristóf L.: Cultural Policy in an Illiberal State. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 3: (3) pp. 126-147. (2017)

Kristóf L.: Hírnév és tekintély a kortárs kultúrában: A kulturális kánon változásai SOCIO.HU: 6: (4) pp. 29-42. (2017)

Kristóf L.: Véleményformálók. Hírnév és tekintély az értelmiségi elitben. Budapest: L'Harmattan - MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2014.

Kristóf L.: Reputation in the Hungarian Intellectual Elite. In: Thijssen, P., Weyns, W., Timmerman, C. & Mels, S. (eds.) New Public Spheres: Recontextualizing the Intellectual. Farnham:Ashgate, 2013. pp. 197-212.

Kristóf L.: What happened Afterwards?: Change and Continuity in the Hungarian Elite between 1988 and 2009 Historical Social Research 2012 37: (2) pp. 108-122.

Projektek

Futó kutatási projektek:

2017- Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben - NKFIH FK

Lezárult fontosabb projektek:

2014- 2017 MTA Bolyai ösztöndíj: Kultúrpolitika és reputáció – Elitkiválasztódás és kiválasztás a magyar kulturális mezőben

2013- 2015 Osztálylétszám 2014. A magyar társadalom osztályszerkezete MTA TK - GfK

2013- 2016 Family strategies and career life-forms in the Hungarian elite. MTA Posztdoktori ösztöndíj

2013- 2017 Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban (vezető: Kovách Imre)

2008-2012 GILDED – (Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities) EU FP6

2008-2010 INNOTÁRS - ELIT ÉS INNOVÁCIÓ – A magyarországi és határon túli elitcsoportok innovációs kapacitása és értékteremtő képessége Európai Uniós környezetben. NKTH

2008- 2011 A magyar politikai elit, OTKA

2007- 2009 A gazdasági és kulturális elitek vizsgálata, OTKA

2004-2006 CORASON (Cognitive Approach to Rural Sustainable Development), EU FP6

2003-2005 RURBAN (Building Rurban Relations), EU FP5