Kristóf Luca

Kristóf Luca
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: kristof.luca@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240795 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

elitkutatás, értelmiségszociológia, kulturális tőke, kulturális fogyasztás, társadalmi rétegződés

Kiemelt publikációk

Csurgó Bernadett, Kristóf Luca (2018) Narrative Identities and the Egalitarian Norm Among Hungarian Elite Couples JOURNAL OF FAMILY ISSUES 39 (7) 2107-2130.

Albert F. – Dávid B. – Kmetty Z. – Kristóf L. – Róbert P. – Szabó A.: Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES  31: Paper https://doi.org/10.1177/0888325417739954. (2017)

Kristóf L.: Cultural Policy in an Illiberal State. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 3: (3) pp. 126-147. (2017)

Kristóf L.: Hírnév és tekintély a kortárs kultúrában: A kulturális kánon változásai SOCIO.HU: 6: (4) pp. 29-42. (2017)

Kristóf L.: Véleményformálók. Hírnév és tekintély az értelmiségi elitben. Budapest: L'Harmattan - MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2014.

Kristóf L.: Reputation in the Hungarian Intellectual Elite. In: Thijssen, P., Weyns, W., Timmerman, C. & Mels, S. (eds.) New Public Spheres: Recontextualizing the Intellectual. Farnham:Ashgate, 2013. pp. 197-212.

Kristóf L.: What happened Afterwards?: Change and Continuity in the Hungarian Elite between 1988 and 2009 Historical Social Research 2012 37: (2) pp. 108-122.

Projektek

Futó kutatási projektek:

2017- Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben - NKFIH FK

Lezárult fontosabb projektek:

2014- 2017 MTA Bolyai ösztöndíj: Kultúrpolitika és reputáció – Elitkiválasztódás és kiválasztás a magyar kulturális mezőben

2013- 2015 Osztálylétszám 2014. A magyar társadalom osztályszerkezete MTA TK - GfK

2013- 2016 Family strategies and career life-forms in the Hungarian elite. MTA Posztdoktori ösztöndíj

2013- 2017 Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban (vezető: Kovách Imre)

2008-2012 GILDED – (Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities) EU FP6

2008-2010 INNOTÁRS - ELIT ÉS INNOVÁCIÓ – A magyarországi és határon túli elitcsoportok innovációs kapacitása és értékteremtő képessége Európai Uniós környezetben. NKTH

2008- 2011 A magyar politikai elit, OTKA

2007- 2009 A gazdasági és kulturális elitek vizsgálata, OTKA

2004-2006 CORASON (Cognitive Approach to Rural Sustainable Development), EU FP6

2003-2005 RURBAN (Building Rurban Relations), EU FP5