8. téma: Az éghajlatváltozás oktatása az leendő orvosok és egészségügyi szakemberek részére

Törekvések a klímatudatos egyetemi működés megvalósítására

Miközben egyre több kutatás foglalkozik annak vizsgálatával, hogy az egyetemi tantervek hogyan szolgálhatnák hatékonyabban a fenntarthatósággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretátadást, figyelmet kell arra is fordítanunk, hogy az egyetemek mint intézmények működése a környezetre milyen hatást gyakorolt és ezáltal a klímaváltozás okait hogyan alakítja

A folytatásért kattinson!

 

Klímaszkepticizmus az egyetemeken

Tudva azt, hogy az egyetemek a klímaváltozással kapcsolatos gondolkodás és cselekvés alakításában világszerte meghatározó szerepet játszanak, meglepő az a kutatási eredmény, amely szerint számos egyetem nem tekinti feladatának, hogy a klímaváltozás negatív hatásainak enyhítéséhez hozzájáruljon sem az oktatási feladatok, sem az intézményi működés vonatkozásában. A világ különböző régióiban működő egyetemek témához való viszonyulását már a válaszadási hajlandóság is sejteti: a kutatás kérdőívére válaszadó 237 egyetem csaknem fele (43%) Európában található.

A folytatásért kattintson! 

 

”Oktatási műhiba”, ha a klímaváltozás egészséghatásaival az orvosképzés nem foglalkozik

Az orvosi egyetemek töredékének tantervében szerepel csak a klímaváltozás egészséghatásaival kapcsolatos tantárgy egy néhány hónappal ezelőtt közreadott szakmai elemzés adatai szerint. Az elemzés leszögezi: ahogy léteznek orvosi műhibák, úgy létezhetnek „oktatási műhibák” is. Ha a klímaváltozás egészséghatásaival kapcsolatos ismeretek kimaradnak az orvosképzésből, az mindenképpen ilyen oktatási műhiba. Tantárgyként a vizsgált orvosi egyetemek csupán 15 százalékának tantervében szerepel ez a terület. Egy 108 országra kiterjedő korábbi felmérés eredményei szerint a tantervek 34 százaléka a témát sem kötelező, sem választható tantárgyként nem tartalmazza, a képzések további 22 százaléka pedig problémaalapú tanulási feladatokat alkalmazva törekszik az ismeretek átadására.

Kattintson a folytatásért!

 

Útkeresés: fenntartható egészségügyi ellátás az orvosképzésben

Az Egyesült Királyságban 2018 óta kötelezettség a téma beépítése a tantervekbe  

Önálló tantárgy vagy mindent átható személet? Ez az egyik legfontosabb kérdés annak kapcsán, hogy hogyan jelenjen meg a fenntarthatóság az egészségügyi képzésekben. Egy 2019-ben, az Egyesült Királyságban megjelent tanulmány arra a kérdésre kereste a választ, milyen feltételek nehezítik, illetve támogatják a fenntartható egészségügyi ellátás oktatását az orvosi egyetemeken. Az ennek kapcsán megfogalmazott javaslatok nem csak az orvosképzésben, hanem a felsősoktatás minden területén segíthetik, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek minél több oktatóhoz és hallgatóhoz eljuthassanak.

Kattintson a folytatásért!

 

Éghajlatorvos: új orvostudományi szakterület van kialakulóban

Az USA-ban orvostanhallgatók sürgetik a klímaváltozás egészséghatásaival összefüggő ismeretek oktatását az orvosi egyetemeken

Hová kéri a beutalót? Az éghajlat osztályra. Alig másfél évtized, és gyakori lehet, hogy a szakrendelésen vagy a kórházban ehhez hasonló párbeszédnek lehetünk fültanúi. Az Amerikai Orvosi Szövetség minden évben jelentést tesz közzé az orvosi egyetemi képzésekről. Ők már három évvel ezelőtt azt jósolták: 2035-re a belgyógyászaton belül önálló szakterület lesz a klímaváltozással összefüggő megbetegedések kezelése. E prognózishoz kapcsolódóan a Szövetség javasolta, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tárgyak oktatása az alapképzéstől az orvosi oktatás teljes folyamatában jelenjen meg.

A folytatáshoz kattintson ide! 

 

Bibliográfia

A fenti linkre kattintva elérhetőek az absztraktok