Ruralization

Horizon 2020
2019-2023
Kutatásvezető (TK SZI részéről): Csizmady Adrienne

A RURALIZATION (H2020) projekt célja olyan ruralizációs folyamat elindítása, ami ellensúlyozni tudja az urbanizációt, azaz olyan fejlődést, amely vidéki környezetben ösztönöz új generációkat a meglévő és új gazdasági és társadalmi fenntarthatósági lehetőségek kiaknázására. Ezek a lehetőségek mindkét csoportot szolgálják: a vidéki térségek lakosainak abban segítenek, hogy leküzdjék a helyhez kötöttség és a gazdasági lehetőségek hiányának nehézségeit, az újonnan érkezőket pedig abban támogatja, hogy új és innovatív perspektívákat és hálózatokat hozzanak a vidéki területekre.

A pályázati támogatás összege: 130.000 EUR

 

Projekt honlapja