Csurgó Bernadett: A vidék-város dichotómián túl: vidék idilltől a fenntarthatóságig. Vidékképek és társadalmi gyakorlatok az átalakuló vidék-város kapcsolatok kontextusában

Csurgó Bernadett: A vidék-város dichotómián túl: vidék idilltől a fenntarthatóságig . Vidékképek és társadalmi gyakorlatok az átalakuló vidék-város kapcsolatok kontextusában

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2021-2024

A kutatás a vidék-város kapcsolat két kiemelt területén, a vidéki turizmus és a fenttartható élelmiszerfogyasztás elemzésén keresztül vizsgálja a vidék reprezentációját. A kutatás tárgyát a vidéki vendégházak, valamint az élelmiszer termelői és fogyasztói hálózatok (termelői-vásárlói közösségek) és a hozzájuk kapcsolódó vidék-város kölcsönhatások jelentik.

A kutatás fő kérdései:

  • Hogyan alakítják (át) a vidék-város kapcsolathoz és kiemelten a vidék turizmushoz és fenntartható fogyasztáshoz köthető gyakorlatok a vidék jelentését, reprezentációját?
  • A városi kereslet és vidéki kínálat kölcsönhatásában a vidék mely jelentéstartalmai erősödnek meg, milyen új jelentéstartalmak jönnek létre? Kik a vidék-város kapcsolat fő szereplői?
  • A különböző szereplők vidékképzetei hogyan jelennek meg és milyen erősen hatnak a vidék képzetére, reprezentációjára?
  • A vidék-város kölcsönhatásban formálódó vidék értelmezésekhez, jelentésekhez milyen társadalmi változások köthetők?

A kutatás két kutatási módszer együttes, egymásra épülő alkalmazására épül. A diskurzuselemzés segítségével a vidék-város kapcsolatban megjelenő társadalmi gyakorlatokhoz köthető vidék reprezentációt, az esettanulmányok segítségével  pedig a két kiemelt területen –a vidék turizmus és a fenntartható élelmiszerfogyasztás – elemezzük a vidék-város kapcsolat fő szereplőit, a vidékreprezentációikat és hatásukat a vidék jelentésének alakulására.