Huszár Ákos

Huszár Ákos
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: huszar.akos@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

társadalmi struktúra, társadalmi rétegződés, társadalmi mobilitás, társadalmi egyenlőtlenségek, társadalomelmélet, szociológiatörténet

Kiemelt publikációk

Huszár Ákos (2016): Osztályelemzés és társadalomkritika. Szociológiai Szemle, 26(1): 96–120.

Huszár Ákos (szerk.) (2015):  A társadalom rétegződése. Budapest: KSH.

Huszár Ákos (2014): Osztály és elismerés. A magyar társadalom elismerési viszonyairól. Replika, (88): 81–109.

Huszár Ákos (2013): Foglalkozási osztályszerkezet (I-III.) Statisztikai Szemle, 91(1): 31–56, 91(2): 117–131, 91(7): 718–744.

Huszár Ákos (2013): Class and the Social Embeddedness of the Economy. Outline of a Normative-Functionalist Model of Social Class. Hungarian Sociological Review, 23(4): 29–49.

Huszár Ákos (2012): Osztályegyenlőtlenségek. Az egyenlőtlenségek ábrázolása Magyarországon. Szociológiai Szemle, 22(2): 4–26.

Huszár Ákos (2011): Társadalmi rétegződés és az egyenlőtlenségek igazolása. Sérülékeny csoportok a magyar társadalomban. Szociológiai Szemle, 21(3): 107–124.

Huszár Ákos (2009): A kritikai elmélet rekonstrukciója. Újosztály-elméletek és civiltársadalom-elméletek a rendszerváltás időszakában. Budapest: Napvilág.

Projektek

2015–                    Mikrocenzus 2016 – Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel. KSH, szakmai felelős, koordinátor

2011–2014           ESSnet on the harmonisation and implementation of an European socio-economic classification (ESeG). Eurostat, projektvezető: Michel Amar (INSEE), Monique Meron (INSEE)

2010–2013          Az osztályképződés folyamata. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2009-2010           Justification types of equality and inequality. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

2009                       Axel Honneth társadalomelmélete és az elismeréselmélet kordiagnosztikai ereje. A Lukács György Alapítvány Kutatói Ösztöndíja

2006–2007           Reconstituting Democracy in Europe (RECON). EU FP7, kutatásvezető: Hans-Jörg Trenz (University of Oslo, ARENA)

2006–2007           Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok. Az európai versenyképesség térségi társadalmi tényezői. NKFP, kutatásvezető: Szirmai Viktória (MTA-SZI)

2006–2007           Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok. OTKA, kutatásvezető: Szirmai Viktória (MTA-SZI)

2003–2006           Modern szociológiai paradigmák. OTKA, kutatásvezető: Némedi Dénes (ELTE)