Huszár Ákos

Huszár Ákos
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: huszar.akos@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Huszár Ákos, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Disszertációját 2008-ben védte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fő kutatási területe a társadalmi rétegződés-, illetve mobilitáskutatás. Az iránt érdeklődik, hogy az osztályszerkezet miként termeli újra magát, és mennyiben változott a társadalmi osztály jelentősége különböző jelenségekkel, így az anyagi életkörülményekkel, munkaerőpiaci jellemzőkkel vagy a politikai viselkedéssel összefüggésben. Kutatási érdeklődése kiterjed a szociológia történetre, illetve a kritikai társadalomelméletekre is. Korábban a Replika. Társadalomtudományi Folyóirat szerkesztője volt, jelenleg pedig az Intersections. East European Journal of Society and Politics szerkesztésében vesz részt. Az elmúlt években munkáit többek között olyan nemzetközi folyóiratokban publikálta, mint az International Journal of Sociology, Sociological Research Online vagy az East European Politics and Societies

Kiemelt publikációk

Huszár, Á., Győri, Á. & Balogh, K. (2022). Resistance to Change. Intergenerational Class Mobility in Hungary, 1973–2018. Sociological Research Online, https://doi.org/10.1177/13607804221084727

Huszár, Á. & Berger, V. (2022). The new Hungarian middle class? International Journal of Sociology, https://doi.org/10.1080/00207659.2022.2064093

Huszár, Á. (2022). Osztályszerkezet és jövedelemeloszlás Magyarországon 1982 és 2019 között In: Kolosi, T., Szelényi, I. & Tóth, I. Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI, 159–173.

Huszár, Á. (2022). A Fidesz-támogatók előre mennek, az ellenzékiek meg hátra? Osztályszavazás Magyarországon. In: Böcskei, B. & Szabó, A. (szerk.): Az állandóság változása. Parlamenti választás 2022. Budapest: Gondolat Kiadó, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, 87–111.

Huszár Á. & Füzér, K. (2021). Improving Living Conditions, Deepening Class Divisions. East European Politics and Societies, https://doi.org/10.1177/08883254211060872

 

Projektek

Az osztály változó jelentősége összehasonlító perspektívában (vezető kutató)

Mobilitás Kutatási Centrum (résztvevő kutató, kutatásvezető: Kovách Imre)

Társadalmi struktúra és egyenlőtlenség a digitális adatok tükrében (résztvevő kutató, kutatásvezető: Koltai Júlia)