Huszár Ákos

Huszár Ákos
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: huszar.akos@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

társadalmi struktúra, társadalmi rétegződés, társadalmi mobilitás, társadalmi egyenlőtlenségek, társadalomelmélet, szociológiatörténet

Kiemelt publikációk

Ákos Huszár, Ágnes Győri, Karolina Balogh (2022): Resistance to Change: Intergenerational Class Mobility in Hungary, 1973–2018. Sociological Research Onlinehttps://doi.org/10.1177/13607804221084727

Ákos Huszár – Katalin Füzér (2021) Improving Living Conditions, Deepening Class Divisions: Hungarian Class Structure in International Comparison, 2002–2018. East European Politics and Societies, December 2, 2021. https://doi.org/10.1177/08883254211060872

Győri, Ágnes –  Huszár, Ákos – Balogh, Karolina (2021) Differences in the Domestic Energy Consumption in Hungary: Trends between 2006–2017. Energies, 14 (20), 6718. https://doi.org/10.3390/en14206718

Füzér,Katalin; Huszár,Ákos; Bodor,Ákos; Bálint, Lajos; Pirmajer, Attila (2019) Social capitals, social class, and prosperity in high-trust and low-trust societies. International Journal of Sociology, Vol 50. https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1684081 

Huszár Ákos (2016): Osztályelemzés és társadalomkritika. Szociológiai Szemle, 26(1): 96–120.

Huszár Ákos (szerk.) (2015):  A társadalom rétegződése. Budapest: KSH.

Huszár Ákos (2014): Osztály és elismerés. A magyar társadalom elismerési viszonyairól. Replika, (88): 81–109.

Huszár Ákos (2013): Foglalkozási osztályszerkezet (I-III.) Statisztikai Szemle, 91(1): 31–56, 91(2): 117–131, 91(7): 718–744.

Huszár Ákos (2013): Class and the Social Embeddedness of the Economy. Outline of a Normative-Functionalist Model of Social Class. Hungarian Sociological Review, 23(4): 29–49.

Huszár Ákos (2012): Osztályegyenlőtlenségek. Az egyenlőtlenségek ábrázolása Magyarországon. Szociológiai Szemle, 22(2): 4–26.

Huszár Ákos (2011): Társadalmi rétegződés és az egyenlőtlenségek igazolása. Sérülékeny csoportok a magyar társadalomban. Szociológiai Szemle, 21(3): 107–124.

Huszár Ákos (2009): A kritikai elmélet rekonstrukciója. Újosztály-elméletek és civiltársadalom-elméletek a rendszerváltás időszakában. Budapest: Napvilág.

Projektek

2015–                    Mikrocenzus 2016 – Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel. KSH, szakmai felelős, koordinátor

2011–2014           ESSnet on the harmonisation and implementation of an European socio-economic classification (ESeG). Eurostat, projektvezető: Michel Amar (INSEE), Monique Meron (INSEE)

2010–2013          Az osztályképződés folyamata. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2009-2010           Justification types of equality and inequality. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

2009                       Axel Honneth társadalomelmélete és az elismeréselmélet kordiagnosztikai ereje. A Lukács György Alapítvány Kutatói Ösztöndíja

2006–2007           Reconstituting Democracy in Europe (RECON). EU FP7, kutatásvezető: Hans-Jörg Trenz (University of Oslo, ARENA)

2006–2007           Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok. Az európai versenyképesség térségi társadalmi tényezői. NKFP, kutatásvezető: Szirmai Viktória (MTA-SZI)

2006–2007           Nagyvárosi egyenlőtlenségek és társadalmi konfliktusok. OTKA, kutatásvezető: Szirmai Viktória (MTA-SZI)

2003–2006           Modern szociológiai paradigmák. OTKA, kutatásvezető: Némedi Dénes (ELTE)