Balogh Karolina

Balogh Karolina
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

bűnmegelőzés, gyermekvédelem, fiatalkori bűnelkövetés 

Kiemelt publikációk

Győri, Ágnes –  Huszár, Ákos – Balogh, Karolina (2022): Resistance to Change: Intergenerational Class Mobility in Hungary, 1973–2018. Sociological Research Onlinehttps://doi.org/10.1177/13607804221084727

Győri, Ágnes –  Huszár, Ákos – Balogh, Karolina (2021): Differences in the Domestic Energy Consumption in Hungary: Trends between 2006–2017. Energies, 14 (20), 6718. (IF: 3,004) https://doi.org/10.3390/en14206718

Balogh, K., Gregorits, P., Rácz, A. (2018) The Situation of the Child Welfare System in Hungary,  In: MIRDEC-10th International Academic Conference Global and Contemporary Trends in Social Science : (Global Meeting of Social Science Community) Barcelona, Spanyolország: Masters International Research& Development Center, pp. 87-96.

Balogh, K., Gregorits, P., Tóth, J. N. (2018): Az átmeneti gondozást biztosító ellátások létének hatása a különböző gyermekvédelmi problémákkal érintett kiskorúak statisztikai adatainak alakulására, 2013-2016. In: Rácz, Andrea - Átmeneti ellátások fejlesztési lehetőségei a gyermekvédelem különböző szegmenseiből Budapest, Magyarország: Rubeus Egyesület,  pp. 7-38. 

Balogh, K. (2018) A fejlődéskriminológia, mint a fiatalkori bűnmegelőzés elméleti kerete. In: Fazekas, Marianna (szerk.) Jogi Tanulmányok 2018: Előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláinak Konferenciáján. 2018 június 7. Budapest, Magyarország: ELTE ÁJK Doktori Iskola, pp. 367-378.

Projektek

MTA Kiválósági Együttműködési Program-Mobilitás Kutatási Centrum (2018–2021)