Balogh Karolina

Balogh Karolina
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Balogh Karolina a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos segédmunkatársa. Doktori tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának Kriminológia Programjában folytatja. Doktori kutatásában a gyermekvédelmi rendszer fiatalkori bűnmegelőzésben betöltött szerepét és potenciálját vizsgálja. Fő kutatási érdeklődése is elsősorban a gyermekek védelme és a gyermekjogok érvényesülése, emellett pedig a társadalmi egyenlőtlenségekkel, társadalmi mobilitással és társadalmi integrációval is foglalkozik. Doktori kutatásához kapcsolódóan több ösztöndíjat is elnyert. 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia Ryoichi Sasakawa Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány, 2022-ben pedig az Új Nemzeti Kiválóság Program kutatói ösztöndíját.

Kiemelt publikációk

Győri, Ágnes –  Huszár, Ákos – Balogh, Karolina (2022): Resistance to Change: Intergenerational Class Mobility in Hungary, 1973–2018. Sociological Research Online. https://doi.org/10.1177/13607804221084727

Balogh Karolina (2022): Szubjektív jóllét és szabadidő – A 15–17 évesek szabadidős tevékenységeinek és az élettel való elégedettségüknek összefüggései. Esély. 33(2) 65-82. https://doi.org/10.48007/esely.2022.2.4

Balog Karolina (2022): „Hiszen ez egy gyermekvédelmi intézkedés”: A megelőző pártfogás működésének értékelése a végrehajtásáért felelős szakemberek véleményének tükrében. Kriminológiai Közlemények 82. 99-114.

Győri, Ágnes –  Huszár, Ákos – Balogh, Karolina (2021): Differences in the Domestic Energy Consumption in Hungary: Trends between 2006–2017. Energies, 14 (20), 6718. (IF: 3,004) https://doi.org/10.3390/en14206718

Balogh, Karolina –  Gregorits, Péter –  Rácz, Andrea (2018): The Situation of the Child Welfare System in Hungary,  In: MIRDEC-10th International Academic Conference Global and Contemporary Trends in Social Science : (Global Meeting of Social Science Community) Barcelona, Spanyolország: Masters International Research& Development Center, pp. 87-96.

 

Projektek

Covid járvány - társadalmi egyenlőtlenségek és integráció, MTA (PI: Kovách Imre), participating researcher

Segítők vagy segítendők? Szakmai munkakörülmények, mentális egészség és mobilitás a szociális szektorban, NKFIH FK138315, (PI: Győri Ágnes), participating researcher

Gyermekvédelem az iskolában: az iskolai szakemberek jelzési magatartását meghatározó tényezők,  NKFIH K_143593 (PI: Kopasz Marianna) participating researcher

 Az osztály változó jelentősége összehasonlító perspektívában, NKFIH FK131997 (PI: Huszár Ákos), participating researcher