A várostervezés szociológiája - várostervezés és társadalom

A városok térbeni-társadalmi szerkezete változásának vizsgálatakor nem hagyhatók figyelmen kívül azok a várostervező beavatkozások, melyek alapját az EU-s pályázati források jelentik.  A tervezett kutatás egyik alapvető célja  az, hogy megvizsgálja, az új helyzetben hogyan alakulnak át a városfejlődést befolyásoló érdekviszonyok, milyen mechanizmusok azok, amelyek megerősödtek, és melyek azok, amelyek kevésbé hatékonyak, mint korábban. Feltételezésünk szerint a várostervezés „idomult” a pályázati források támogatási céljaihoz és mindent ennek alárendelve készíti fejlesztési dokumentumait, és valósítja meg projektjeit. Mindez azt is jelenti, hogy a szociális szempontok, a lakók érdekei és a valódi fejlesztési szükséglet háttérbe szorul. A tervezésnek ezen formája körül új érdekcsoportok jelennek meg és egy sajátos működés alakul ki. Célunk tehát az, hogy feltárjuk az EU-s támogatások milyen városi beavatkozások felé „nyomják” a várostervezési dokumentumok készítésében résztvevőket, és ezek megvalósítása milyen hatással van, illetve lehetne egy-egy terület társadalmi szerkezetére.

NKFI 2017–2023
vezető kutató: Csizmady Adrienne