Új publikációk

Győri Ágnes – Perpék Éva (2021) Work conditions and burnout: An exploratory study among Hungarian workers in family and child welfare, child protection and pedagogical professional services

Megjelent Győri Ágnes és Perpék Éva legújabb publikációja. Kutatásukban a szakmai munkakörülmények és a kiégés kapcsolatát vizsgálták a hazai szociális területeken dolgozó és egyéb, hátránykompenzációs munkát végző szakemberek körében. Kutatásuk újszerűsége, hogy nemcsak olyan munkahelyi, munkaszervezeti jellemzők hatását vizsgálták, amelyek a korábbi kiégési szindróma-kutatásokban megjelennek, hanem figyelembe vették a szociális munka speciális körülményeit is. Tanulmányukból megtudhatjuk, hogyan befolyásolják a kiégés egyes szimptómáit – az alapvető munka- és szervezeti jellemzőkön túl – a kérdezettek munkájának konkrét sajátosságai: így például a kliensekkel való érintkezés, együttműködés konfliktusai, a kulturális távolság és különbözőségek kezelésének, illetve a terepmunka nehézségeivel kapcsolatos tényezők.

További részletek a tanulmányról itt elérhetők: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2021.1997926