Új publikációk

Veronika Paksi – Beáta Nagy – Katalin Tardos (2022) Perception of Barriers to Motherhood: Female Phd Students’ Changing Family Plans in the STEM Fields

Online elérhető Paksi Veronika, Nagy Beáta és Tardos Katalin közös tanulmánya: Perception of Barriers to Motherhood: Female Phd Students’ Changing Family Plans in the STEM FieldsSocial Inclusion (10)3, 149-159. (Q2, IF: 1.543)

A tanulmány újszerűsége egyrészt, hogy kvalitatív módszerrel vizsgál gyermekvállalási terveket, másrészt, hogy egy európai szinten is alulkutatott célcsoporta, a PhD hallgatókra fókuszál, harmadrészt pedig mindezt egy tudásintenzív, férfiak által dominált STEM (science, technology, engineering and mathematics) területen (mérnöki pálya) teszi. Rávilágít azokra a szervezeti tényezőkre, amik akadályozzák és/vagy segítik a fiatal mérnöknők családalapítását a nagyban tradicionális értékeket közvetítő társadalom/politikák mellett.

Zsuzsa Árendás (2022): Under the long shadow of working-class origins. “The Class Ceiling: Why it Pays to be Privileged” by Sam Friedman and Daniel Laurison. Policy Press & Bristol University Press, 2020. Book Review

Zsuzsanna Árendás – Vera Messing (2022): ‘I was told the position has already been filled’ Barriers to mobility and coping strategies of highly qualified Roma youth on their way to the business sector in Hungary

Zsuzsanna Árendás – Vera Messing (2022): ‘I was told the position has already been filled’ Barriers to mobility and coping strategies of highly qualified Roma youth on their way to the business sector in HungaryIntersections East European Journal of Society and Politics, Volume 8 Issue 2, 41-58. (Q3)