Társadalmi Integráció és Társadalompolitika Kutatási Osztály

Az aktuális társadalmi viszonyok általános szerkezeti logikájának feltárása időről időre a szociológiai kutatás fókuszába kerül. Magyarországon különösen erősek e kutatási terület hagyományai. A tudományos osztály a magyar társadalom egyenlőtlenségeinek, integrációs és dezintegrációs folyamatainak szociológiai szempontú vizsgálatait tűzte ki célul. Egy olyan értelmezési keretet kíván kidolgozni, amely egyszerre reflektál a rétegződéssel, társadalmi egyenlőtlenséggel foglalkozó tanulmányokra, hozzájárul a szociológia módszertani és tematikus megújításához, valamint aktuális és érvényes ismereteket közöl a magyar társadalomról. A tudományos osztály célja olyan kutatási projektek megvalósítása, amely a magyar társadalom szerkezetét és annak fő szervező elveit, valamint azokat a társadalmi, gazdasági, politikai folyamatokat vizsgálja, amelyek gátolják a társadalom integrációját. A tudományos osztály több témában és megközelítésben elemzi a társadalmi integrációs és dezintegrációs folyamatokat, a társadalmi rétegződést, valamint a társadalmi mobilitást, a hatalmi viszonyokat és hatalmi csoportokat, a civil társadalmi szerveződéseket, az eliteket, a középosztályt, a munkaerőpiacot és a munkaszervezeteket, a társadalmi intézményeket, valamint a területi, városi és vidéki struktúrákat, egyenlőtlenségeket és a hatalmi/társadalmi és környezeti konfliktusokat.

Osztályvezető: Kovách Imre

Az osztály tagjai:

Antal Z. László

Bagyura Márton

Balázs András

Balogh Karolina

Csizmady Adrienne (intézetigazgató)

Csurgó Bernadett

Ferencz Zoltán

Gerő Márton

 

Győri Ágnes

Hajdu Gábor

Huszár Ákos

Illéssy Miklós

Kőszeghy Lea

Kristóf Luca

Megyesi Boldizsár

Olt Gergely

Palaczki Botond