Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály

Az aktuális társadalmi viszonyok általános szerkezeti logikájának feltárása időről időre a szociológiai kutatás fókuszába kerül. Magyarországon különösen erősek e kutatási terület hagyományai. A tudományos osztály a magyar társadalom egyenlőtlenségeinek, integrációs és dezintegrációs folyamatainak szociológiai szempontú vizsgálatait tűzte ki célul. Egy olyan értelmezési keretet kíván kidolgozni, amely egyszerre reflektál a rétegződéssel, társadalmi egyenlőtlenséggel foglalkozó tanulmányokra, hozzájárul a szociológia módszertani és tematikus megújításához, valamint aktuális és érvényes ismereteket közöl a magyar társadalomról. A tudományos osztály célja olyan kutatási projektek megvalósítása, amely a magyar társadalom szerkezetét és annak fő szervező elveit, valamint azokat a társadalmi, gazdasági, politikai folyamatokat vizsgálja, amelyek gátolják a társadalom integrációját. A tudományos osztály több témában és megközelítésben elemzi a társadalmi integrációs és dezintegrációs folyamatokat, a társadalmi rétegződést, valamint a társadalmi mobilitást, a hatalmi viszonyokat és hatalmi csoportokat, a civil társadalmi szerveződéseket, az eliteket, a középosztályt, a munkaerőpiacot és a munkaszervezeteket, a társadalmi intézményeket, valamint a területi, városi és vidéki struktúrákat, egyenlőtlenségeket és a hatalmi/társadalmi és környezeti konfliktusokat.

Osztályvezető: Kovách Imre

Az osztály tagjai:

Bagyura Márton Horzsa Gergely 
Balogh Karolina Huszár Ákos
Csizmady Adrienne (intézetigazgató) Illéssy Miklós 
Csurgó Bernadett Kőszeghy Lea
Ferencz Zoltán Kristóf Luca
Gerő Márton Megyesi Boldizsár
Győri Ágnes Olt Gergely
Hilbert Bálint  Palaczki Botond