Hilbert Bálint

Hilbert Bálint
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

városi kormányzás, városdiplomácia, történeti földrajz, az Osztrák–Magyar Monarchia földrajza, a földrajztudomány története

Kiemelt publikációk

Hilbert Bálint (2021): Városi kormányzás történeti perspektívában? - A dualizmuskori Bécs és Budapest példája (1867-1918). In.: Tér és Társadalom, 35. 1. pp. 136-157.

Hilbert Bálint (2019): A földrajztudomány intézményesülése és szellemiségének fejlődése az Osztrák–Magyar Monarchiában. In.: Földrajzi Közlemények, 143. 3. pp. 223-235.

Hilbert Bálint (2018): Szempontok a városi kormányzási elméletekhez Budapest, Bécs, Prága és Varsó közigazgatási helyzetének összehasonlítása alapján. In.: Tér és Társadalom, 32. 2. pp. 61-76.

Hilbert Bálint (2017): Budapest, Bécs, Prága és Varsó közötti városdiplomáciai kapcsolatok. In.: Településföldrajzi Tanulmányok, 6. 2. pp. 41-59.

Hilbert Bálint (2016): Ausztria és Magyarország migrációs kapcsolata a dualizmus idején (1870-1910). In.: Földrajzi Közlemények 2016. 140. 4. pp. 362–375.

Projektek

2017-2021: A várostervezés szociológiája – várostervezés és társadalom, NKFIH projekt. Kutatásvezető: Csizmady Adrienne