Hilbert Bálint

Hilbert Bálint
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Hilbert Bálint PhD, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos segédmunkatársa. Doktori értekezését az Osztrák–Magyar Monarchia városi kormányzási rendszereinek vizsgálatából írta, amelyet 2023-ban védett meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájában. Kutatómunkájának súlypontja egyrészt a városi kormányzás, várostervezés és várospolitikák, másrészt az Osztrák–Magyar Monarchia történeti földrajzi vizsgálatára esik, kiemelten Bécs és Budapest különböző szempontú komparatív elemzésére. E két tématerület összefonódásából született meg egy helyezést elért Országos Tudományos Diákköri Konferenciára írt pályamunkája, valamint PhD disszertációja is. Kutatásait több elnyert ösztöndíj is segítette: az Új Nemzeti Kiválóság Program doktoranduszok számára kiírt ösztöndíja, valamint a Collegium Hungaricum ösztöndíj, amellyel kutatóútón járt Bécsben. Főbb publikációi az említett témakörökhöz kapcsolódnak, de olyan egyéb témákban is publikált, mint például a földrajztudomány története.

Kiemelt publikációk

Hilbert, B. 2021. Városi kormányzás történeti perspektívában? A dualizmuskori Bécs és Budapest példája (1867-1918). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35(1), pp. 136-157. http://real.mtak.hu/122514/

Hilbert, B. 2019. A földrajztudomány intézményesülése és szellemiségének fejlődése az Osztrák–Magyar Monarchiában. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 143(3), pp. 223-235. https://ojs.mtak.hu/index.php/fk/article/view/1223

Hilbert, B. 2018. Szempontok a városi kormányzási elméletekhez Budapest, Bécs, Prága és Varsó közigazgatási helyzetének összehasonlítása alapján. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 32(2), pp. 61-76. http://real.mtak.hu/80670/

Projektek

A várostervezés szociológiája - várostervezés és társadalom (projekt résztvevő; projektvezető: Csizmady Adrienne)