Az osztály változó jelentősége összehasonlító perspektívában

NKFIH FK131997
2019. 12. 01. – 2023. 05. 31

Kutatásunk azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a magyar társdalom osztályszerkezetének utóbbi időszakban bekövetkezett változásait európai összehasonlításban vizsgálva elméletileg megalapozott, illetve empirikusan jól alátámasztott választ adjon a következő három kérdésre:

1. Miként változott a magyar társadalom szerkezete a rendszerváltás után és milyen sajátosságai vannak európai összehasonlításban?

2. Mennyire nyitott a magyar társadalom az intergenerációs társadalmi mobilitást, illetve a társadalmi kapcsolatok heterogenitását tekintve? Megfigyelhető valamiféle változás a rendszerváltás óta eltelt időszakban?

3. Mennyire erős az osztályhelyzet hatása a társadalmi élet különböző területein? Milyen mértékben határozza meg az egyének osztálypozíciója az életesélyeiket, életkörülményeiket, illetve társadalmi-politikai attitűdjeiket? Megfigyelhető változás ebben a tekintetben?

Az általunk felvetett kérdések a klasszikus szociológia alapvető kérdései. Olyan kérdések azonban, amelyekre a jelenlegi tudásunk alapján nem tudunk világos választ adni. A kutatásunk célja, hogy megszüntesse ezt a hiányosságot.

Kutatásvezető: Huszár Ákos (TK SZI)

Résztvevők: Balogh Karolina (TK SZI), Erát Dávid (PTE), Gerő Márton (TK SZI), Gregor Anikó (ELTE), Giczi Johanna (KSH), Győri Ágnes (TK SZI), Sik Endre (TK SZI), Vastagh Zoltán (TK Gyerekesély)

A kutatás időtartama: 2019. december 1. – 2023. február 28.