UNTWIST - Szakpolitikai ajánlások a feminizmus veszteseinek főáramú szavazóként való visszaszerzésére

Horizon Europe - Feminisms for a new age of democracy
2023 - 2026
Kutatásvezető a TK SZI részéről: Tardos Katalin

Résztvevő kutatók: Acsády Judit (TK SZI), Balogh Lídia (TK JTI), Újlaki Anna (TK PTI), Paksi Veronika (TK SZI), Sipos Alexandra (TK SZI). 

UNTWIST: Szakpolitikai ajánlások a feminizmus veszteseinek főáramú szavazóként való visszaszerzésére

Az UNTWIST célja, hogy a nemek közötti egyenlőséget az EU alapvető értékeként népszerűsítse, és megvédje azt a szélsőséges populista pártok nemek közötti egyenlőségről szóló retorikája által jelentett fenyegetéstől. A nemek közötti egyenlőséget értékként és életmódként egyaránt fenntartó szakpolitikai ajánlások kidolgozásával a projekt hozzájárul a globális jövő alakításához, és ezáltal teljesíti a 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó uniós politikai menetrend releváns célkitűzéseit. Annak megértésével, hogy a szélsőséges populista pártok hiánypártként működnek-e, és érdemben képviselik-e a "peremre szorult" polgárok igényeit és követeléseit (miközben ki is forgatják azokat), és akik úgy érzik, hogy a jelenlegi mainstream feminista diskurzusok és politikák figyelmen kívül hagyják szükségleteiket vagy közvetetten csökkentik hatalmukat, a projekt közösen fog alternatív módszereket kidolgozni az említett polgárok megszólítására. Így olyan új szakpolitikai ajánlásokat dolgoz ki, amelyek szembeszállhatnak a nemek közötti egyenlőséget elnyomó stratégiákkal és a szélsőséges populista pártok politikájával. A projekt célja, hogy lehetővé tegye a képviseleti demokráciák számára, hogy új lendületet kapjanak, és a nemek közötti egyenlőség jobb védelme révén az állampolgárok képviselete is megerősödjen. Az UNTWIST fő munkastratégiája e cél érdekében az európai (nem radikális/populista) pártok erősítése azáltal, hogy tényeken alapuló szakpolitikai ajánlásokkal javíthatják a nemek közötti egyenlőségen alapuló állampolgári érdekek képviseletét. Így 1) segít a mainstream pártoknak javítani a nemi alapú szükségletek és igények érdemi képviseletét oly módon, hogy csökkentik a szélsőséges populista üzenetek vonzerejét (a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos üzenetek „visszafordítása”, különösen a jobboldali populizmusból); és 2) hozzájárul a nemek szerinti elvárások horizontjának szélesítéséhez és a polgárok jelenlegi "genderrel” kapcsolatos fásultságának leküzdéséhez. Az érdemi demokratikus képviselet javulása csökkentheti a jövőben a polgárok érdeklődését a radikális vagy populista pártok antifeminista üzenetei iránt.

https://cordis.europa.eu/project/id/101060836