Tardos Katalin

Tardos Katalin
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: CSc
  • E-mail: tardos.katalin@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240778 / 5421
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.24.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Munkaszociológia
Foglalkozási diszkrimináció
Munkahelyi esélyegyenlőség és sokszínűség
Hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon: nők, fiatal és idősebb munkavállalók, romák, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliek, stb.
Vállalatok társadalmi felelősségvállalása
Emberi erőforrás menedzsment

Kiemelt publikációk

Tardos, K–Paksi, V (2022) Can Equality Plans Contribute to the Sustainable Development Goal linked to Gender Equality in Higher Education and Research Performing Organisations? Education of Economists and Managers (in press)

Paksi, V – Nagy, B. – Tardos, K. (2022) Perception of Barriers to Motherhood: Female Phd Students’ Changing Family Plans in the STEM Fields. Social Inclusion (Q2, IF: 1,543)

Tardos, Katalin – Paksi, Veronika – Fábri, György (Eds.) (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Szeged: Belvedere Meridionale. 

Nemény Mária, Ságvári Bence, Tardos Katalin (2019). A diszkrimináció személyes és társadalmi észlelése és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság: Kutatási eredmények 2019. Budapest: Egyenlő Bánásmód Hatóság. Letölthető: https://www.egyenlobanasmod.hu/sites/default/files/kiadvany/EBH_2019_FINAL_HUN_EN_20191208%

Tardos, Katalin and Paksi, Veronika (2018). Diversity Management and Gender Equality Outcomes in Research, Development & Innovation Organisations: Lessons for Practitioners. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE. 28.4. pp. 166-190. Available at: http://www.szociologia.hu/dynamic/szociologia_2018_04_s166_s190_oldal_jav03.pdf

Paksi, Veronika and Tardos, Katalin (2018). Networks in science: Women's research collaborations and the old boys’ club. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 49 : 4 pp. 39-48. Available at: http://epa.oszk.hu/02900/02936/00039/pdf/EPA02936_kultura_es_kozosseg_2018_04_039-048.pdf

Tardos Katalin (2017) Életkor és esélyegyenlőség: Az életkori sokszínűség alakulása a vállalati HR stratégiák tükrében. Budapest; Szeged: mtd Tanácsadói Közösség; Belvedere Meridionale. p. 162. Letölthető itt: http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/Tardos%20Katalin%20Eletkor%20es%20eselyegyenloseg.pdf

Tardos Katalin (2016) Kortalan szervezetek?: Vállalati stratégiák és munkahelyi esélyegyenlőségi rendszerek a különböző életkorú munkavállalók foglalkoztatásában. Letölthető itt: Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle (2) pp. 142-172. https://socio.hu/uploads/files/2016_2/tardos_katalin.pdf

Tardos Katalin (2015) Halmozódó diszkrimináció. Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. Szeged: Belvedere Meridionale, p. 270. Letölthető itt

Tardos Katalin (2014) Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok. A munkahelyi esélyegyenlőség - vállalati felelősségvállalás III. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai.Budapest: mtd Tanácsadói Közösség - MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet. p. 141. Letölthető itt

Neményi M, Ferencz Z, Laki I, Ságvári B, Takács J, Tardos K, Tibori T (2013) Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között - fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek. Budapest: Egyenlő Bánásmód Hatóság,Letölthető itt:  http://egyenlobanasmod.hu/tamop/data/EBH_7_kiadvany_Final_20130619.pdf

Tardos Katalin (2013) Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG. IV. folyam:(2013/I.) pp. 69-81. Letölthető itt: http://www.socio.mta.hu/dynamic/jo_gyakorlatok_a_megvaltozott_munkakepesseguek_foglalkoztatasara___tardos_katalin___kek_2013_02.pdf

Tardos Katalin (2012) Befogadás és kirekesztés a munkahelyeken. In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon Budapest: Argumentum Kiadó, pp. 222-242. Letölthető itt: https://www.researchgate.net/publication/325877074_Befogadas_es_kirekesztes_a_munkahelyeken

Tardos Katalin (2012) A többszörös diszkrimináció hatása a munkaerőpiacon elérhető munkakörök minőségére In: Messing Vera, Ságvári Bence (szerk.) Közösségi viszonyulásaink: A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, 2012. pp. 76-101. (Szociológiai Tanulmányok; 2012/1.) Letölthető itt:  http://www.socio.mta.hu/dynamic/st_soc_2_1.pdf

Tardos, Katalin (2011) Esélyegyenlőség és sokszínűség a munkahelyeken. A munkahelyi esélyegyenlőség és vállalati felelősségvállalás II. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai. Budapest: mtd Tanácsadói Közösség. p. 136. Letölthető itt: http://www.mtdtanacsado.hu/Tardos_1.pdf

Tardos Katalin (szerk.) (2007) A befogadó és sokszínű munkahelyért. Jó példák magyarországi vállalatoktól. International Labour Office, 2007. p. 120. Letölthető itt: https://www.researchgate.net/publication/322117864_A_befogado_es_sokszinu_munkahelyert_Jo_peldak_magyarorszagi_vallalatoktol

Projektek

2023–  UNTWIST – Repoliticize Gender: Improving sexes’ substantive representation and widening gender horizons of expectations for a better more inclusive democratic future (Horizon Europe – Feminisms for a new age of democracy) (Head of the Hungarian consortium partner)

2022-2026 AGRIGEP – Agriculture Education and Research Responsible Assessment to Implement Gender Equality Plan and Strategy (Horizon 2020 WIDERA)

2021-2023 European Universities – Critical Futures. The Roles of Universities in European Integration. Gender and Precarity Working Group (Danish Research Council)

2019-2021  A gazdaság digitalizációjának hatása a készségekre, szakképzettségekre, valamint a munkakörülményekre és a munkaügyi kapcsolatokra (European Commission - Employment, Social Affairs and Inclusion DG)

2019 Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság.  Követéses vizsgálat 4. Hullám (Egyenlő Bánásmód Hatóság  Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete)

2016-2021 Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (OTKA)

2014-2015 Az életkor szerepe a munkaerő-piaci integráció és dezintegráció alakulásában (OTKA)