Tardos Katalin

Tardos Katalin
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Tardos Katalin (CSc) a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Kandidátusi fokozatát szociológiából szerezte a Magyar Tudományos Akadémián, Budapesten. Kutatási témái közé tartozik a nemek közötti egyenlőség, a nők a tudományban, a társadalmi befogadás és kirekesztés a munkaerőpiacon, a foglalkoztatási diszkrimináció különböző formái, a munkahelyi egyenlőség és a sokszínűség kezelésének gyakorlata, a munka-magánélet egyensúlya, a családbarát gyakorlatok, valamint az életkori sokszínűség a munkaerőpiacon. A Magyar Szociológiai Társaság Munkaszociológiai és Társadalmi Egyenlőtlenségek szakosztályának társalapítója és társelnöke. Katalin több, az Országos Tudományos Kutatási Alap által finanszírozott kutatási projektet vezetett a többszörös diszkrimináció, az emberi erőforrás menedzsment innovációi, valamint a nők karriermodelljei és egyenlőtlenségei a tudományban témakörökben. Számos nemzetközi összehasonlító kutatásban vett részt a munkáltatók munkaerő-felvételi döntéseiről (FP6 RECWOWE) és a munkaügyi kapcsolatok alakulásáról az alvállalkozások, a digitalizáció és a távmunka kontextusában (EK - Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóság). Jelenleg az UNTWIST kutatási projekt (Horizon Europe) vezető kutatója. Tardos Katalin több mint 50 cikket és könyvet publikált a munkaerőpiaci diszkriminációval, a munkahelyi egyenlőséggel és sokszínűséggel, valamint a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos témákban. Legfrissebb publikációk: Paksi V. – Tardos K. (2023) „A kutatók miért nem írhatnak alá határozatlan idejű szerződést?”. Szociológiai Szemle33(3), 87-115; Tardos, K. – Paksi, V. (2023) The role of the support of top management in gender equality outcomes in higher education and research. Feminismo/s, 43: 271-309.

Kiemelt publikációk

Tardos, K., & Paksi, V. (Forthcoming). The Precarity Paradox: Experiences of Female PhD-holders across Career Stages in STEM Fields. LEARNING AND TEACHING. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION IN THE SOCIAL SCIENCES

Tardos, K., & Paksi, V. (2022). Can Equality Plans Contribute to the Sustainable Development Goal linked to Gender Equality in Higher Education and Research Performing Organisations? EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS,62(4), 35–53. http://doi.org/10.33119/EEIM.2021.62.2

Paksi, V., Nagy, B., & Tardos, K. (2022). Perceptions of Barriers to Motherhood. SOCIAL INCLUSION, 10(3), 149–159. http://doi.org/10.17645/si.v10i3.5250

Tardos, K., Paksi, V., & Fábri, G. (2021). TUDOMÁNYOS KARRIEREK A 21. SZÁZAD ELEJÉN. (K. Tardos, V. Paksi, & G. Fábri, Eds.). Szeged: Belvedere Meridionale. http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/Tardos-Paksi-Fabri_2021_Tudomanyos%20karrierek.pdf

Tardos, K., & Paksi, V. (2018). Diversity Management and Gender Equality Outcomes in Research, Development & Innovation Organisations: Lessons for Practitioners. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 28(4), 166–190. http://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2018.4.8

Projektek

2023-2026 UNTWIST – Policy recommendations to regain ""losers of feminism"" as mainstream voters" (Szakpolitikai ajánlások a feminizmus veszteseinek főáramú szavazóként való visszaszerzésére)  (Horizon Europe). Kutatásvezető a TK részéről

2023-2027 AGRIGEP Agriculture Education and Research Responsible Assessment to Implement Gender Equality Plan and Strategy (Horizon Europe WIDERA). Résztvevő kutató (Konzorciumvezető: Kobolák Julianna, MATE)

2021-2023 European Universities – Critical Futures. The Roles of Universities in European Integration (Európai egyetemek - kritikus jövő. Az egyetemek szerepe az európai integrációban) (Dán Kutatási Tanács). A "Nemek közötti egyenlőség és bizonytalanság (Gender and Precarity) munkacsoport tagja (Munkacsoport vezetője: Charlotte Morris, University of Plymouth)

2016-2021 Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (OTKA). Kutatásvezető