Sik Endre

Sik Endre
CV letöltése

Kutató

Külső kutató (TK SZI)
Kutatási területek

Gazdaságszociológia, migráció, idegenellenesség, módszertan, határkutatás

Kiemelt publikációk

Stefkovics Á. – Sik E. (2023) Párok politikai homofíliája és ennek hatása a pár jóllétére Magyarországon Szociológiai Szemle 33(1):6-29, https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2023.1.2

Stefkovics Á. – Sik E. (2022) What Drives Happiness? The Interviewer’s Happiness, Journal of Happiness Studies https://doi.org/10.1007/s10902-022-00527-0

A migráció szociológiája 3.0, (2022) Szociológiai Tudástár 9. Debreceni Egyetemi Kiadó,166 oldal. https://szociologia.tk.hu/uploads/files/sik-2022-migracio-szociologiaja-3.pdf

Traktátus a társadalomtudományok kutatási módszereiről gondolkodók számára (2022) Szociológiai Tudástár 10. Debreceni Egyetemi Kiadó,160 oldal, https://szociologia.tk.hu/uploads/files/2022/sik-2022-traktatus-tarsadalomtudomanyok-kutatasi-modszere.pdf

Gerő M. – Sik E. (2022) „Már nyomni sem kell” – a morális pánikgomb (MPG) és a 2022. évi választás.  in Az állandóság változása, szerk.: Böcskei Balázs és Szabó Andrea, Gondolat/TK PTI, Budapest, 65-86 old.

Projektek

BRIDGES: Assessing the production and impact of migration narratives (Horizon2020, 2021-2025) CIDOB 

CEASEVAL (Horizon2020, 2017-2020), Technical University of Chemnitz