Paksi Veronika

Paksi Veronika
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Paksi Veronika, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének (Magyar Tudományos Akadémia Kiválósági Központ) tudományos munkatársa, PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte a szociológia tudományterületén. 16 éves kutatói tapasztalattal rendelkezik, fő kutatási területei: nemek közötti egyenlő(tlen)ség a kutatás-fejlesztésben, nők a mérnöki és természettudományok (STEM) területén, munka és magánélet egyensúlya, gyermekvállalás, esélyegyenlőségi tervek, a tudományos karrier akadályai. Tanít a Szegedi Tudományegyetemen; a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) elnökségi tagja, a Magyar Szociológiai Társaság Munkaszociológiai és Társadalmi Egyenlőtlenség Szekciójának társelnöke. Az "Európai egyetemek - kritikus jövők. Az egyetemek szerepe az európai integrációban" projekt keretében tagja a Gender and Precarity munkacsoportnak. Több hazai kutatási projektben (OTKA, TÁMOP), valamint egy Horizon2020-as (EFFORTI) projektben vett részt. Jelenleg két Horizon Europe projektben vesz részt kutatóként (UNTWIST és AGRIGEP). Legutóbbi publikációk: Paksi, V - Nagy, B - Tardos, K (2022) Perception of Barriers to Motherhood: Female PhD Students' Changing Family Plans in the STEM Fields. Social Inclusion; Tardos, K - Paksi, V (2021). Can equality plans contribute to the sustainable development goal linked to gender equality in higher education and research performing organisations? Education of Economists and Managers.

 

Kiemelt publikációk

Paksi, V – Nagy, B – Tardos, K (2022) Perception of Barriers to Motherhood: Female Phd Students’ Changing Family Plans in the STEM Fields. Social Inclusion, 10(3):149-159. http://doi.org/10.17645/si.v10i3.5250

Tardos, K., Paksi, V. (2022) Can Equality Plans Contribute to  the Sustainable Development Goal linked to Gender Equality in Higher Education and Research Performing Organisations? Education of Economists and Managers, 62(4): 35–53. http://doi.org/10.33119/EEIM.2021.62.2

Tardos K – Paksi V – Fábri Gy (Szerk.) (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Szeged: Belvedere Meridionale. Letölthető: http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/Tardos-Paksi-Fabri_2021_Tudomanyos%20karrierek.pdf

Tardos, K – Paksi, V (2018) Diversity Management and Gender Equality Outcomes in Research, Development & Innovation Organisations: Lessons for Practitioners. Szociológiai Szemle, 28(4):166-190. http://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2018.4.8

Paksi V – Nagy B – Király G (2018) A gyermekvállalás időzítése a mérnöki PhD-tanulmányokat folytató nők körében. In Nagy B. – Géring Zs. – Király G. (szerk.) Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 431–457.

Projektek

2023-2026 UNTWIST Policy recommendations to regain ""losers of feminism"" as mainstream voters" (Szakpolitikai ajánlások a feminizmus veszteseinek főáramú szavazóként való visszaszerzésére) Horizon Europe (Résztvevő kutató. Kutatásvezető [TK részéről]: Tardos Katalin)

2023-2027 AGRIGEP Agriculture Education and Research Responsible Assessment to Implement Gender Equality Plan and Strategy. Horizon Europe (WIDERA) (Konzorciumi partner vezető [NaTE]; Konzorciumvezető: Kobolák Julianna [MATE])

2021-2023 European Universities – Critical Futures. The Roles of Universities in European Integration. Danish Research Council. Gender and Precarity Working Group (Európai egyetemek - kritikus jövő. Az egyetemek szerepe az európai integrációban. Dán Kutatási Tanács. Nemek közötti egyenlőség és bizonytalanság munkacsoport) (Munkacsoport tagja. Munkacsoport vezetője: Charlotte Morris (University of Bath)

2016-2021 Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében OTKA, (Résztvevő kutató. Kutatásvezető: Tardos Katalin [TK])