Paksi Veronika

Paksi Veronika
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Paksi Veronika, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének (Magyar Tudományos Akadémia Kiválósági Központ) tudományos munkatársa, PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte a szociológia tudományterületén. Fő kutatási területei: nemek közötti egyenlő(tlen)ség a kutatás-fejlesztésben, nők a mérnöki és természettudományok (STEM) területén, munka és magánélet egyensúlya, gyermekvállalás, esélyegyenlőségi tervek, a tudományos karrier akadályai. Az SZTE Szociológia Tanszék adjunktusa, a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) elnökségi tagja, a Magyar Szociológiai Társaság Munkaszociológiai és Társadalmi Egyenlőtlenség Szekciójának társelnöke. Az "Európai egyetemek - kritikus jövők. Az egyetemek szerepe az európai integrációban" projekt keretében tagja a Gender and Precarity munkacsoportnak. Több hazai kutatási projektben (OTKA, TÁMOP), valamint egy Horizon2020-as (EFFORTI) projektben vett részt. Jelenleg két Horizon Europe projektben vesz részt kutatóként (UNTWIST és AGRIGEP). Legfrissebb publikációk: Paksi V – Tardos K (2023) „A kutatók miért nem írhatnak alá határozatlan idejű szerződést?” Kutatónők karrierszakaszokon átívelő bizonytalansága a műszaki és természettudományi területeken. Szociológiai Szemle, 33(3), 87-115; Tardos, K. – Paksi, V. (2023) The role of the support of top management in gender equality outcomes in higher education and research. Feminismo/s, 43: 271-309.

Kiemelt publikációk

Paksi, V – Nagy, B – Tardos, K (2022) Perception of Barriers to Motherhood: Female Phd Students’ Changing Family Plans in the STEM Fields. Social Inclusion, 10(3):149-159. http://doi.org/10.17645/si.v10i3.5250

Tardos, K – Paksi, V (2022) Can Equality Plans Contribute to  the Sustainable Development Goal linked to Gender Equality in Higher Education and Research Performing Organisations? Education of Economists and Managers, 62(4): 35–53. http://doi.org/10.33119/EEIM.2021.62.2

Tardos K – Paksi V – Fábri Gy (Szerk.) (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Szeged: Belvedere Meridionale. Letölthető: http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/Tardos-Paksi-Fabri_2021_Tudomanyos%20karrierek.pdf

Tardos, K – Paksi, V (2018) Diversity Management and Gender Equality Outcomes in Research, Development & Innovation Organisations: Lessons for Practitioners. Szociológiai Szemle, 28(4):166-190. http://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2018.4.8

Paksi V – Nagy B – Király G (2018) A gyermekvállalás időzítése a mérnöki PhD-tanulmányokat folytató nők körében. In Nagy B. – Géring Zs. – Király G. (szerk.) Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 431–457.

Projektek

2023-2026 UNTWIST Policy recommendations to regain ""losers of feminism"" as mainstream voters" (Szakpolitikai ajánlások a feminizmus veszteseinek főáramú szavazóként való visszaszerzésére) (Horizon Europe). Résztvevő kutató (Kutatásvezető a HUN-REN TK részéről: Tardos Katalin)

2023-2027 AGRIGEP Agriculture Education and Research Responsible Assessment to Implement Gender Equality Plan and Strategy. Horizon Europe (WIDERA). Konzorciumi partner vezető, NaTE (Konzorciumvezető: Kobolák Julianna, MATE)

2021-2023 European Universities – Critical Futures. The Roles of Universities in European Integration (Európai egyetemek - kritikus jövő. Az egyetemek szerepe az európai integrációban) (Dán Kutatási Tanács). A "Nemek közötti egyenlőség és bizonytalanság" (Gender and Precarity) munkacsoport tagja (Munkacsoport vezetője: Charlotte Morris, University of Bath)

2016-2021 Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (OTKA). Résztvevő kutató (Kutatásvezető: Tardos Katalin, HUN-REN TK)