Paksi Veronika

Paksi Veronika
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Munka-magánélet egyensúlya, gyermekvállalás, nők a tudományban (STEM - science, technology, engineering and mathematics)

Kiemelt publikációk

Paksi, V – Nagy, B. – Tardos, K. (2022) Perception of Barriers to Motherhood: Female Phd Students’ Changing Family Plans in the STEM Fields. Social Inclusion (Q2, IF: 1,333)

Tardos, K–Paksi, V (2022) Can Equality Plans Contribute to the Sustainable Development Goal linked to Gender Equality in Higher Education and Research Performing Organisations? Education of Economists and Managers (in press)

Tardos, Katalin – Paksi, Veronika – Fábri, György (Eds.) (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Szeged: Belvedere Meridionale. 

Tardos Katalin – Paksi Veronika (2020) Tudományos karrierutak kutatói értékelése: női és férfiperspektívák. In A.Gergely András – Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor – Kovács Éva – Paksi Veronika (szerk.) Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság, 93-122.

Paksi V, Groó D (2019) Women in science – in Europe and Hungary. In: Fazekas, K; Szabó-Morvai, Á (eds.) Labor Market Yearbook, 2017. Budapest, Hungary: Institute of Economics, Centre for Economic and regional Studies, Hungarian Academy of Sciences

Katalin Füleki, Dóra Groó, Ferenc Kleinheincz, Veronika Paksi (2018) Country Note Hungary. EFFORTI Project, Horizon 2020 – Science with and for Society (SWAFS). pp. 99

Paksi V, Nagy B, Király G (2018) A gyermekvállalás időzítése a mérnöki PhD-tanulmányokat folytató nők körében. In Nagy B. – Géring Zs. – Király G. (szerk.) Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 431–457.

Tardos, Katalin and Paksi, Veronika (2018). Diversity Management and Gender Equality Outcomes in Research, Development & Innovation Organisations: Lessons for PractitionersSZOCIOLÓGIAI SZEMLE. 28.4. pp. 166-190. 

Paksi Veronika and Tardos, Katalin (2018) Networks in science: Women's research collaborations and the old boys’ club. Kultúra és Közösség, 49(4):39-48.

Paksi, Veronika, Nagy, Beáta and Király, Gábor (2016) The timing of motherhood while earning a PhD in engineering. International Journal of Doctoral Studies, 11, 285-304. http://www.informingscience.org/Publications/3544

Paksi V (2015) Work-life balance of female PhD students in engineering. In: Pusztai G, Engler Á and Markóczi RI (Eds) Development of Teacher Calling in Higher Education. (Felsőoktatás és Társadalom 5) Partium Press-Personal Problems Solution-Új Mandátum, Nagyvárad-Budapest, 179-194.

Nagy B, Paksi V (2014) A munka-magánélet összehangolásának kérdései a magasan képzett nők körében. In: Spéder Zs (szerk) A család vonzásában. Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. KSH NKI, Budapest, 159-175.

Paksi V, Géring Zs, Király G (2014) A globalizáció különböző arcai: dezorganizáció, hálózat és bizonytalanság. In: A. Gergely A (ed): Sorsfordulók. Üdvözlőkötet Róbert Péter 60. születésnapjára. Politikatudományi Tanulmányok 2014/2, MTA TK-MTA PTI, 260-279.

Paksi Veronika (2014) Miért kevés a női hallgató a természet és műszaki tudományi képzésekben? Nemzetközi kitekintés a ”szivárgó vezeték”metaforára. Replika, 85(4)-86(1): 109-130.

Király Gábor, Paksi Veronika és Luksander Alexandra (2014) A gyermekvállalás időzítésével kapcsolatos lakossági attitűdök egyes bizonytalansági tényezők tükrében. Szociológiai Szemle, 24(3): 84-112.

Király Gábor, Luksander Alexandra és Paksi Veronika (2013) Fiatalok munkanélküliségi kockázata Magyarországon és európai összehasonlításban. Kultúra és Közösség, 44(3): 139-153.

Acsády J, Biegelbauer A, Somogyi B, Paksi V, Szalma I (2012) (De)valuing care: Traditional and alternative patterns in the social construction of care in Hungary after the transition. In: Krassimira Daskalova, Caroline Hornstein-Tomic, Karl (Eds): Gendering post-socialist transition. Studies of changing gender perspectives Kaser,Filip Radunovic. LIT Verlag / Berlin, Münster, 2011. Wien, 119-149.

Király G, Paksi V (2012) Bizonytalanság a munka és a magánélet egyes területein In: Messing Vera, Ságvári Bence (szerk) Közösségi Viszonyulásaink 2012/1. A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban. ESS tanulmányok. Budapest: MTA SZKI-MTA PTI, 54-75.

Paksi, Veronika and Szalma, Ivett (2009) Age norms of childbearing. Early, ideal and late childbearing in European countries. Review of Sociology, 2: 57-80.

Projektek

Kiemelt kutatási projektek

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében.
2016-2021 OTKA. 
Kutatásvezető: Tardos Katalin, MTA TK (Hármas konzorcium: Fábri György konzorciumvezető, ELTE PPK; Soós Sándor kutatásvezető, MTA KIK) 

Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007, Kutatásvezető: Lengyel György (BCE)

Evaluation Framework for Promoting Gender Equality in R&I (EFFORTI), Horizon 2020 – Science with and for Society (SWAFS), Kutatásvezető: Groó Dóra, Nők a Tudományban Egyesület

Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában
2013-2017 OTKA
Kutatásvezető: Nagy Beáta (BCE)

Meddőség és az asszisztált reproduktív technológiák gyakorlata
2013-2017 OTKA
Kutatásvezető: Vicsek Lilla (BCE)

A felsőoktatás és tudomány társadalmi percepciója a doktoráltak munkaerő-piaci tapasztalati és visszajelzései alapján
2013-2014 TÁMOP-OH
Kutatásvezető: Fábri György (ELTE)

PhD and childbearing. Work-life balance of female PhD students in the field of engineering (kutatás doktori disszertációhoz)
2010-től
Témavezetők: Nagy Beáta (BCE) és Király Gábor (BGF, BCE)