Paksi Veronika

Paksi Veronika
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: paksi.veronika@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5409
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.24.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Munka-magánélet egyensúlya, gyermekvállalás, nők a tudományban (STEM - science, technology, engineering and mathematics), karrierutak, esélyegyenlőség

Kiemelt publikációk

Paksi, V – Nagy, B – Tardos, K (2022) Perception of Barriers to Motherhood: Female Phd Students’ Changing Family Plans in the STEM Fields. Social Inclusion, 10(3):149-159. (Q2, IF: 1,543)

Tardos, K., Paksi, V. (2022) Can Equality Plans Contribute to  the Sustainable Development Goal linked to Gender Equality in Higher Education and Research Performing Organisations? Education of Economists and Managers, 62(4): 35–53.

Tardos K – Paksi V – Fábri Gy (Szerk.) (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Szeged: Belvedere Meridionale. 

Engler, Á – Paksi, V – Tardos, K (2021) Tudományos fokozattal rendelkezők munka-magánélet egyensúlya: problémák és megküzdési stratégiák. In Tardos, K – Paksi, V – Fábri, Gy (Eds.) (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Szeged: Belvedere Meridionale, 127-142. 

Paksi, V – Tardos, K (2021) ) A műszaki és társadalomtudományi területen doktoráltak szakmai kapcsolatépítése. In Tardos, K – Paksi, V – Fábri, Gy (Eds.) (2021) Tudományos karrierek a 21. század elején. Szeged: Belvedere Meridionale, 98-113. 

Herke, B – Kutrovátz, K – Paksi, V – Ivony, É (2021) Career types and career satisfaction among sociology doctoral graduates of Corvinus University. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 12(1): 29-50.

Tardos K – Paksi V (2020) Tudományos karrierutak kutatói értékelése: női és férfiperspektívák. In A.Gergely A – Kapitány Á – Kapitány G – Kovács É – Paksi V (szerk.) Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság, 93-122.

A.Gergely A – Kapitány Á – Kapitány G – Kovács É – Paksi V (szerk.) Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság

Fényes Hajnalka – Paksi Veronika – Tardos Katalin – Markos Valéria –Szigeti Fruzsina (2020). Magyar kutatók külföldön: A női és férfi karrierutak főbb jellemzői. Metszetek, 9(4): 23-48.

Paksi, V – Groó, D (2019) Women in science – in Europe and Hungary. In: Fazekas, K; Szabó-Morvai, Á (Eds.) Labor Market Yearbook, 2017. Budapest, Hungary: Institute of Economics, Centre for Economic and regional Studies, Hungarian Academy of Sciences

Füleki, K – Groó, D – Kleinheincz, F – Paksi, V (2018) Country Note Hungary. EFFORTI Project, Horizon 2020 – Science with and for Society (SWAFS). pp. 99

Paksi V – Nagy B – Király G (2018) A gyermekvállalás időzítése a mérnöki PhD-tanulmányokat folytató nők körében. In Nagy B. – Géring Zs. – Király G. (szerk.) Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 431–457.

Tardos, K – Paksi, V (2018) Diversity Management and Gender Equality Outcomes in Research, Development & Innovation Organisations: Lessons for PractitionersSzociológiai Szemle, 28(4):166-190. 

Paksi, V – Tardos, K (2018) Networks in science: Women's research collaborations and the old boys’ club. Kultúra és Közösség, 49(4):39-48.

Paksi, V – Nagy, B – Király, G (2016) The timing of motherhood while earning a PhD in engineering. International Journal of Doctoral Studies, 11, 285-304. (Q2)

Paksi, V (2015) Work-life balance of female PhD students in engineering. In: Pusztai, G, Engler, Á and Markóczi, RI (Eds) Development of Teacher Calling in Higher Education. (Felsőoktatás és Társadalom 5) Partium Press-Personal Problems Solution-Új Mandátum, Nagyvárad-Budapest, 179-194.

Nagy B – Paksi V (2014) A munka-magánélet összehangolásának kérdései a magasan képzett nők körében. In: Spéder Zs (szerk) A család vonzásában. Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. KSH NKI, Budapest, 159-175.

Paksi V (2014) Miért kevés a női hallgató a természet és műszaki tudományi képzésekben? Nemzetközi kitekintés a ”szivárgó vezeték”metaforára. Replika, 85(4)-86(1): 109-130.

Király G – Paksi V – Luksander A (2014) A gyermekvállalás időzítésével kapcsolatos lakossági attitűdök egyes bizonytalansági tényezők tükrében. Szociológiai Szemle, 24(3): 84-112.

Király G – Luksander A – Paksi V (2013) Fiatalok munkanélküliségi kockázata Magyarországon és európai összehasonlításban. Kultúra és Közösség, 44(3): 139-153.

Acsády, J – Biegelbauer, A – Somogyi, B – Paksi, V – Szalma, I (2012) (De)valuing care: Traditional and alternative patterns in the social construction of care in Hungary after the transition. In: Krassimira Daskalova, Caroline Hornstein-Tomic, Karl (Eds): Gendering post-socialist transition. Studies of changing gender perspectives. Kaser, FR. LIT Verlag / Berlin, Münster, 2011. Wien, 119-149.

Király G – Paksi V (2012) Bizonytalanság a munka és a magánélet egyes területein In: Messing Vera, Ságvári Bence (szerk) Közösségi Viszonyulásaink 2012/1. A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban. ESS tanulmányok. Budapest: MTA SZKI-MTA PTI, 54-75.

Paksi, V – Szalma, I (2009) Age norms of childbearing. Early, ideal and late childbearing in European countries. Review of Sociology, 2: 57-80.

Projektek

Kiemelt kutatási projektek

UNTWIST – Repoliticize Gender: Improving sexes’ substantive representation and widening gender horizons of expectations for a better more inclusive democratic future
2023- Horizon Europe – Feminisms for a new age of democracy
Kutatásvezető (TK): Tardos Katalin

AGRIGEP – Agriculture Education and Research Responsible Assessment to Implement Gender Equality Plan and Strategy
2022-2026 Horizon 2020 (WIDERA)
Konzorciumvezető: Kobolák Julianna (MATE)

European Universities – Critical Futures. The Roles of Universities in European Integration. Gender and Precarity Working Group
2021-2023 Danish Research Council
Munkacsoport vezetői: Charlotte Morris, Lotta Snicare

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében.
2016-2021 OTKA
Kutatásvezető: Tardos Katalin (MTA TK) (Hármas konzorcium: Fábri György konzorciumvezető, ELTE PPK; Soós Sándor kutatásvezető, MTA KIK) 

Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
Kutatásvezető: Lengyel György (BCE)

Evaluation Framework for Promoting Gender Equality in R&I (EFFORTI)
Horizon 2020 – Science with and for Society (SWAFS)
Kutatásvezető: Groó Dóra (Nők a Tudományban Egyesület)

Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában
2013-2017 OTKA
Kutatásvezető: Nagy Beáta (BCE)

Meddőség és az asszisztált reproduktív technológiák gyakorlata
2013-2017 OTKA
Kutatásvezető: Vicsek Lilla (BCE)

A felsőoktatás és tudomány társadalmi percepciója a doktoráltak munkaerő-piaci tapasztalati és visszajelzései alapján
2013-2014 TÁMOP-OH
Kutatásvezető: Fábri György (ELTE)