Hajdu Gábor

Hajdu Gábor
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: hajdu.gabor@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5226
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.21.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

szubjektív jóllét, értékek, társadalmi egyenlőtlenség

Kiemelt publikációk

Hajdu, Gábor – Hajdu, Tamás (2018): Intra-Couple Income Distribution and Subjective Well-Being: The Moderating Effect of Gender Norms [Háztartáson belüli jövedelemeloszlás és szubjektív jóllét: A nemi szerepekkel kapcsolatos normák moderáló hatása]. European Sociological Review, 34(2), 138–156. https://doi.org/10.1093/esr/jcy006

Hajdu, Tamás, Hajdu, Gábor (2018): Smoking ban and health at birth: Evidence from Hungary [Dohányzási tilalom és születéskori egészség: eredmények Magyarországról]. Economics & Human Biology, 30, 37-47. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2018.05.003

Gerő, Márton – Hajdu, Gábor (2018): The Size and Heterogeneity of Egocentric Networks and Social Integration in Hungary [Az egocentrikus kapcsolathálók mérete és heterogenitása és a társadalmi integráció Magyarországon]. East European Politics and Societies: and Cultures. https://doi.org/10.1177/0888325417747970

Hajdu, Gábor – Sik, Endre (2018): Do People Have Different Views on Work by Age, Period and Birth Cohort? [Eltérően viszonyulnak a munkához az emberek életkor, időszak és születési kohorsz szerint?] International Journal of Sociology, 48(2), 124-141. https://doi.org/10.1080/00207659.2018.1446117

Hajdu, Tamás –  Hajdu, Gábor (2017): The association between experiential and material expenditures and subjective well-being: New evidence from Hungarian survey data [Élményekre és tárgyakra fordított kiadások kapcsolata a szubjektív jólléttel: új eredmények magyar kérdőíves adatok alapján]. Journal of Economic Psychology, 62, 72-86. https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.06.009

Hajdu, Gábor – Hajdu, Tamás (2016): The Impact of Culture on Well-Being: Evidence from a Natural Experiment [A kultúra hatása a jóllétre: egy természetes kísérlet eredményei]. Journal of Happiness Studies, 17(3), 1089-1110. https://dx.doi.org/10.1007/s10902-015-9633-9

Hajdu, Tamás – Hajdu, Gábor (2014): Reduction of Income Inequality and Subjective Well-Being in Europe [A jövedelmi egyenlőtlenség csökkentése és a szubjektív jóllét Európában]. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 8 (2014-35). 1—29. https://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2014-35

Hajdu, Tamás – Hajdu, Gábor (2014): Income and Subjective Well-Being: How Important is the Methodology? [Jövedelem és szubjektív jóllét: Mennyire fontos a módszertan?] Hungarian Statistical Review, 92(Special No. 18.). 110-128.

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2014): Szubjektív munkajellemzők és munkával való elégedettség Európában. socio.hu, 4(4). 87-119. https://dx.doi.org/10.18030/socio.hu.2014.4.87

Hajdu Gábor (2012): Bizalom, normakövetés és társadalmi részvétel Magyarországon a rendszerváltás után. In: Kovách Imre – Dupcsik Csaba – P. Tóth Tamás – Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum Kiadó – MTA Szociológiai Kutatóintézet. 45-62.

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2011): Elégedettség és relatív jövedelem: a referenciacsoport összetételének hatása az információs és státuszhatás erősségére. Szociológiai Szemle, 2011/3. 83-106.

Hajdu Tamás – Hajdu Gábor (2011): A hasznosság és a relatív jövedelem kapcsolatának vizsgálata magyar adatok segítségével. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. január, 56-73.

Projektek

2017-2020: Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire (NKFIH 124384), Vezető kutató

2017-2020: Időjárási sokkok és egészségi állapot: A klímaváltozás hatása a születési kimenetelekre és halálozásra Magyarországon (NKFIH FK 124310), Résztvevő kutató

2013-2019: Válság és társadalmi innováció, összehasonlító társadalmi dinamika (MTA-ELTE Peripato Társadalmi Dinamika Kutatócsoport), Résztvevő kutató

2013-2017: Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban (OTKA 108836), Résztvevő kutató