Gerő Márton

Gerő Márton
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • E-mail: gero.marton@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5226
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.21.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Civil társadalom, társadalmi mozgalmak, társadalmi hálózatok, társadami struktúra

Kiemelt publikációk

Gerő Márton - Hajdu Gábor (2018): The Size and Heterogeneity of Egocentric Networks and Social Integration in Hungary; East European Politics and Societies: and Cultures, OnlineFirst; Impakt faktor: 0.400 (Az egocentrikus hálózatok méretének és heterogenitásának összefüggése a társadalmi integrációval Magyarországon)

Gerő Márton - Szabó Andrea (2017): A társadalom politikai integrációja: A politikai értékcsoportok. In: Kovách Imre (szerk.) Társadalmi integráció: Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. 380 p. Szeged; Budapest: MTA TK Szociológiai Intézet; Belvedere Meridionale, 2017. pp. 117-154. (ISBN:978-963-418-010-4)

Márton Gerő, Piotr P Płucienniczak, Alena Kluknavska, Jiří Navrátil, Kostas Kanellopoulos: Understanding Enemy Images in Central and Eastern European Politics.: Towards an Interdisciplinary Approach INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 3:(3) pp. 14-40. (2017) (Ellenségképzés a Közép és Kelet-európai politikában: Lépések egy interdiszciplináris megközelítés felé.)

Gerő Márton, Kovách Imre: Struktúrák, egyenlőtlenségek és hálózatok SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2015:(3) pp. 17-43. (2015) 

Gerő Márton, Kopper Ákos : Fake and Dishonest: Pathologies of Differentiation of the Civil and the Political Sphere in Hungary. JOURNAL OF CIVIL SOCIETY 9:(4) pp. 361-374. (2013) (A civil és politikai szféra elválasztásának patológiái Magyarországon).