Brys Zoltán

Brys Zoltán
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Brys Zoltán, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa és a Semmelweis Egyetem PhD-hallgatója. Kutatási területe az egészségszociológia, azon belül is a dohányzás és egyéb egészségkárosító magatartások klasztereződése a társadalomban. 2021-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen szerezte MA diplomáját és tagja volt az Eötvös Loránd Tudomány – UNESCO Agenda 2030 humánökológiai kutatóműhelynek is, így a fenntarthatóság, környezetszociológia is beletartozik az érdeklődési területébe. A Lege Artis Medicinae és a European Journal of Mental Health című folyóiratok szerkesztője.  2021-ben megkapta a Kolossváry Róbert emlékdíjat. Módszertani szempontból a hagyományos frekventista eljárások mellett a gépi tanulás és a hálózatelemzés eszközeit is használja. Erdős-száma 3, tagja a Csermely Péter által vezetett LINK-csoportnak.  Jelenleg a „A vakcinációs szándék megértése különféle társas közegekben” című intézeti kutatás koordinátora. 

Kiemelt publikációk

Brys, Z., Albert , F., Pénzes , M. (2023). A romantikus partner dohányhasználattal kapcsolatos normatív attitűdje: mit és hogyan mérünk a kutatásban? – Scoping review . Lege Artis Medicinae, 33(4), 173-181.

Brys, Z., Albert, F., & Pénzes, M. (2022). A COVID–19 elleni oltóanyagot elutasítók az aktív korú felnőtt magyar lakosság körében 2021 decemberében. Orvosi Hetilap, 163(29), 1135-1143. DOI: 10.1556/650.2022.32531

Brys, Z., Tóth, G., Urbán, R., Vitrai, J., Magyar, G., Bakacs, M., Pénzes, M. (2022). The epidemiology of smoking and e-cigarette use in the Hungarian adult population in 2018. Orvosi Hetilap, 163(1), 31-38. 

Brys, Z. (2022). Megérteni, kik vagyunk. Pannonhalmi Szemle, 30(1), 33-40.

Bóta, A., Hajdu, L., Brys, Z., & Krész, M. (2022). Válogatás a hálózatalapú járványterjedési modellek eredményeiből. Lege Artis Medicinae, 32(11-12), 515-520. 

Projektek

IV/8531-1/2021/EKU – A Covid-19-pandémia hatásait a 18-65 éves magyar lakosság körében vizsgáló, feltáró jellegű, online kérdőíves kutatás

MTA/Post-Covid/2021-35 – A vakcinációs szándék megértése különféle társas közegekben - gépi tanulás alapú megközelítés (résztvevő kutató, kutatásvezető: Albert Fruzsina)