Brys Zoltán

Brys Zoltán
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

a dohányzás epidemiológiája, egészségmagatartás, környezeti magatartás, ökológia, fenntarthatóság és közösségek és életpraxis, gépi tanulás a számítógépes társadalomtudományban

Kiemelt publikációk

Pénzes, M., Bakacs, M., Brys, Z., Vitrai, J., Tóth, G., Berezvai, Z., & Urbán, R. (2021). Vaping-Related Adverse Events and Perceived Health Improvements: A Cross-Sectional Survey among Daily E-Cigarette Users. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8301.

Brys, Z., et al. The epidemiology of smoking and e-cigarette use in the Hungarian adult population in 2018. Orvosi Hetilap 163.1 (2022): 31-38.

Brys, Z., Harangozó, J., & Szarvas, H. (2015). [Community participation in sustainable development - in the wake of community medicine] Lege Artis Medicinae, 25(11-12), 529-535.

Projektek

EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 – Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén

IV/8531-1/2021/EKU – A Covid-19-pandémia hatásait a 18-65 éves magyar lakosság körében vizsgáló feltáró jellegű, online kérdőíves kutatás

MTA/Post-Covid/2021-35 – A vakcinációs szándék megértése különféle társas közegekben - gépi tanulás alapú megközelítés

Aktuális kézirat

A Covid-19 elleni oltóanyagot elutasítók az aktív korú felnőtt magyar lakosság körében 2021 decemberében – feltáró vizsgálat (Orvosi Hetilap, in press, 2022)