A vakcinációs szándék megértése különféle társas közegekben – gépi tanulás alapú megközelítés

MTA
2022 - 2024
Kutatásvezető: Albert Fruzsina (TK SZI)

 

A Magyar Tudományos Akadémia Poszt-COVID pályázati támogatásában (PC-II-5/2022) részesült kutatási projekt általános célja az, hogy bővítse ismereteinket a vakcinációs szándékot meghatározó szociodemográfiai és társas tényezőkről. Elsődleges célunk egy olyan kérdőív kifejlesztése, lekérdezése és teljesítményének értékelése, amelynek elemzési egysége az egyénnél magasabb. Másodlagos célunk, hogy az oltásspecifikus beszélgetési hálózatok feltárásával, valamint az intézményi bizalom, az episztemikus bizalom és az informális szabályozási terek vizsgálatának kombinálásával a vakcinációs bizonytalanság jelenségének korrelátumait jobban megértsük.

A kutatás két fázisból áll. Az első fázisban a hazai felnőtt lakosság körében online kérdőíves felmérést végzünk majd statisztikai és gépi tanulási adatelemzési megközelítésekkel mind egyéni, mind pedig párkapcsolati szintre vonatkoztatva a különböző modulok (az oltásspecifikus alter beszélgetési hálózat paraméterei, az episztemikus bizalom, az informális terek szabályozottsága stb.) asszociatív előre jelző erejét értékeljük. A kutatás második fázisában az értékelhető hatáserősségű tényezőket kultúraközi (US) vizsgálatnak is alávetjük.