Bagyura Márton

Bagyura Márton
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • E-mail: bagyura.marton@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5430
  • Épület: B. (Emelet, szobaszám: 1.37.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

város-vidék kapcsolatok, a várostervezés szociológiája, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek

Kiemelt publikációk

Bagyura Márton (2020): The impact of suburbanisation on power relations in settlements of Budapest agglomeration. Geographica Pannonica, 1.

Projektek

2017-2021 A várostervezés szociológiája – várostervezés és társadalom, NKFIH projekt, Kutatávezető: Csizmady Adrienne