Árendás Zsuzsanna

Árendás Zsuzsanna
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Árendás Zsuzsanna, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. PhD fokozatát a Pécsi Tudományegyetemen szerezte 2008-ban. Zsuzsa a társadalomtudományok több területén szerzett tudományos képzést, így a néprajz, a kulturális antropológia és a nacionalizmus tanulmányok területén. Doktori disszertációját az etnicitás változó pozicionalitásáról írta egy multietnikus kelet-európai kontextusban (Dél-Szlovákia). Az elmúlt 15 évben az emberi mobilitás különböző aspektusaival és a társadalmi egyenlőtlenségek reprodukciójával foglalkozott, beleértve az állampolgárság társadalmi és politikai megvalósulását, a bevándorlók társadalmi integrációját és a bevándorlók sérülékenységeit. Legutóbbi munkáiban a fiatalok és a gyermekek mobilitására fókuszál. A társadalmi egyenlőtlenségekkel összefüggésben Zsuzsa munkája a munkaügyi kapcsolatok szociológiai aspektusaira, a magasan képzett romák foglalkoztatására és a sokszínűség kelet-európai kezelésére összpontosít. A közelmúltban Magyarország részéről a MIMY kutatási projekt (a migráns fiatalok integrációjáról- Horizont 2020) nemzetközi konzorciumában volt vezető kutató. Korábban olyan uniós finanszírozású projektekben vett részt, mint az ASSESS (a migránsok integrációjának mértékének felmérése), az ENACT (FP7 kutatás, az állampolgárság hétköznapi megtestüléseiről), a BRIDGE (a képzett roma fiatalok munkaerő-piaci integrációjáról). Zsuzsa jelenleg a társadalmi mobilitás és oktatás interszekcionalitását kutatja, ehhez magyar bevándorlók körében Bécsben végez terepmunkát. Kutatását az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány finanszírozza.

Kiemelt publikációk

Árendás, Z., Trąbka, A., Messing, V., Pietrusińska, M. J., & Winogrodzka, D. (2023). Agency of Migrant Youth in Hostile Sociopolitical Environments: Case Studies from Central Eastern Europe. Social Sciences, 12(4), 210. https://doi.org/10.3390/socsci12040210

Árendás, Z, Messing, V, Fejős A. (2024). Local adaptations of equality and diversity principles in business organizations in Central Eastern Europe: The case of employing Roma people in the Hungarian corporate sector." Equality, Diversity and Inclusion. (forecoming)

Árendás, Zs, Messing V. (2022). “I was told the position has already been filled” Barriers to mobility and coping strategies of highly qualified Roma youth on their way to the business sector in Hungary. Intersections EEJSP 8(2), 41–58. https://doi.org/10.17356/ieejsp.v8i2.863

Árendás, Z., Durst, J., Katona, N. and Messing, V. (2022), "The Limits of Trading Cultural Capital: Returning Migrant Children and Their Educational Trajectory in Hungary", Atterberry, A.L., McCallum, D.G., Tu, S., Lutz, A. and Bass, L.E. (Ed.) Children and Youths' Migration in a Global Landscape (Sociological Studies of Children and Youth, Vol. 29), Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/S1537-466120220000029008

Hungler, S., & Árendás, Z. (2021). The level playing field of Hungarian social partners before and during the COVID-19 pandemic: Case studies from the automotive industry. Intersections, 7(3), 201–222. https://doi.org/10.17356/ieejsp.v7i3.811