Albert Fruzsina

Albert Fruzsina
CV letöltése

Osztályvezető

Kutatóprofesszor (TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: albert.fruzsina@tk.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240777 / 5434
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.30)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

kapcsolathálózatelemzés, családi és baráti kapcsolatok, társadalmi kirekesztődés, gender, idősödés

Kiemelt publikációk

Albert F, Koltai J, Dávid B (2021): The increasing importance of friends: Changes in core discussion network composition in post-communist Hungary between 1997 – 2015. Social Networks, Volume 66, pp. 139-145. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.02.005

Albert F, Dávid B, Tóth G (2020). Hány barátja van Önnek? A barátok számának alakulása három évtized alatt (1986–2018), Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 2020/3, https://socio.hu/index.php/so/article/download/826/830/

Albert F, Dávid B, Hajdu G, Huszti É (2020) Egocentric Contact Networks of Older Adults: Featuring Quantity, Strength and Function of Ties. The Sociological Quarterly DOI: 10.1080/00380253.2020.1787111

Albert F, Hajdu G (2020): Association between poverty indicators and social relations. Journal of Poverty and Social Justice, vol xx, no xx, 1–23, DOI: 10.1332/175982720X15966472176159. IF 0,952, Q1

Kmetty Z, Tardos R, Albert F, Dávid B (2018) Mapping social milieus and cohesion patterns between 1997 and 2014.: Exploiting the potential of the occupational position generator. Social Networks, 55:(10) pp. 116–129.

Albert F, Dávid B, Kmetty Z, Kristóf L, Róbert P, Szabó A. (2018) Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey. East European Politics and Societies, pp. 1-22.

Albert F, Dávid B (2016) A magyarországi kapcsolathálózati struktúrák jellemzői 2015-ben. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, (3) pp. 22-47.

Albert F (szerk.) (2015) Életkeretek a börtönön innen és túl: Szubjektív reszocializációs esélyek. 178 p. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet.

Albert F, Tóth O (2013) Youth Drug and Crime Prevention Practices in Hungary as Reflected in the Opinions of Students and Professionals VARSTVOSLOVJE (ISSN: 1580-0253) 4: pp. 460-479.

Albert F, Dávid B. (2007) Embert barátjáról. A barátság szociológiája. Századvég. Budapest, p. 272.

Albert F, Dávid B. (2001) Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum kiadó, Budapest, p. 158.

Projektek

Kiemelt kutatási projektek

2018-2019
INVOTUNES: National Trade Union Involvement in the European Semester című, a European Social Observatory által vezetett kutatás magyar kutatásvezetője

2013-2017
OTKA Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban, kutató

2012 – 2015
OTKA Életkeretek a börtönön innen és túl. Szubjektív reszocializációs esélyek – kutatásvezető

2011-2012
Youth deviance and youth violence: A European multi-agency perspective on best practices in prevention and control. EU Daphne III Programme (kutató)

2010-2011
Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. European Commission. (kutató)

2005-2007
GENDERWISE (EU): The role of men as agents of change in reconciling work and family life (kutató)

2003-2005
A romák migrációs potenciálja és a kapcsolathálózat jelentősége a roma migrációban
F 042859 SZO számú OTKA pályázat (kutató)

2001-2002
A 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik társadalmi beágyazottsága és annak hatása a testilelki egészségre, OKTK (témavezető)

1999-2001
Az 1956-os életútinterjúk kapcsolathálózat-elemzése
F 030686 OTKA pályázat (kutató)

1996-1999
A hajléktalanság kapcsolathálózati szempontból. OTKA (kutató)

1992
Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati mintái. OTKA (kutatásvezető