Albert Fruzsina

Albert Fruzsina
CV letöltése

Osztályvezető

Kutatóprofesszor (TK SZI)
Kutatási területek

Albert Fruzsina, PhD. habil. a budapesti Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatóprofesszora, a Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály vezetője. Részmunkaidőben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi és Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének egyetemi tanára. Doktori fokozatát 2000-ben szerezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, Budapesten. Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a személyközi hálózatok különböző aspektusainak empirikus kutatásában, elsősorban a baráti és családi kapcsolatokra összpontosítva. Kutatásainak más területei a társadalmi befogadással, az egészséggel és a jóléttel kapcsolatosak. Részt vett projektek kidolgozásában és irányításában, nyomon követésében és értékelésében, felmérések tervezésében és elemzésében, nemzetközi (EU) transznacionális projektekben, pl. CONNECTIONS, GENDERWISE, URB-HEALTH, WOMEN IN LOCAL DEVELOPMENT, INVOTUNES. 2008-2022 között Magyarország országszakértője volt az EU társadalmi befogadással foglalkozó független szakértői hálózatában (ESPN). Az OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottság tagja, az MTA Szociológiai Bizottság alelnöke, NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiumának tagja, nemzetközi szervezetekben való tagság: INSNA, ESA. Publikációs listája több mint 80 cikket és könyvfejezetet tartalmaz, többek között olyan folyóiratokban, mint a Social Networks, Social Inclusion, Sociological Quarterly, Journal of Poverty and Social Justice, East European Politics and Societies.

Kiemelt publikációk

Albert F (2022): Emberi kapcsolatok. A személyes kapcsolathálózatok szociológiai szempontú elemzése. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Dávid B, Herke B, Huszti É, Tóth G, Túry-Angyal E,  Albert F (2023): ‘Reshaping Social Capital During the Pandemic Crisis: Age Group Differences in Face‐to‐Face Contact Network Structures’. Social Inclusion 11(1). doi: 10.17645/si.v11i1.6002

Albert F, Koltai J, Dávid B (2021): The increasing importance of friends: Changes in core discussion network composition in post-communist Hungary between 1997 – 2015. Social Networks, Volume 66, pp.  139-145. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.02.005

Albert F, Dávid B, Hajdu G, Huszti É (2020): Egocentric Contact Networks of Older Adults: Featuring Quantity, Strength and Function of Ties. The Sociological Quarterly DOI:  10.1080/00380253.2020.1787111

Albert F, Hajdu G (2020): Association between poverty indicators and social relations. Journal of Poverty and Social Justice, vol 28, no 3, 401-423, DOI: 10.1332/175982720X15966472176159

Projektek

A vakcinációs szándék megértése különféle társas közegekben - gépi tanulás alapú megközelítés (Kutatásvezető)

Covid járvány - társadalmi egyenlőtlenségek és integráció (kutatásvezető: Kovách Imre)

Egészségbiztonság Nemzeti labor (kutatásvezető: Koltai Júlia)