Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére

A.Gergely András –Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor – Kovács Éva – Paksi Veronika (Szerk.) (2020) 
Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére
Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság

A teljes kötet letölthető innen 

------------------------------------------------------------

A.Gergely András köszöntője a könyvátadáson

Losonczi Ágnes köszöntője a könyvátadáson

------------------------------------------------------------

A KÖTET TARTALMA

Borító

Impresszum

Tartalomjegyzék

Előszó

Tabula Gratulatoria

Sipos Júlia interjúja Tibori Timeával

Társadalom

Valuch Tibor: Közelítések a mindennapok kultúrájához 1948–1989

Tardos Róbert: Kultúra és közösség a járvány szorításában

Csepeli György–Örkény Antal–Zsigó T. Ferenc: Közép-európai fővárosok mentális térképei. Attitűdök, értékek, identitások

Nagy Péter Tibor: Oktatásszociológusi köszöntő a Kultúra és Közösség szerkesztőjének

Wessely Anna: Gondolatok a nők munkájáról Tibori Timeának

Tardos Katalin–Paksi Veronika: Tudományos karrierutak kutatói értékelése: Női és férfiperspektívák

Közösség

Gárdos Judit–Kovács Éva–Vajda Róza: Önszociológiák? Új kihívások a kvalitatív módszereket alkalmazó kutatásokban és archiválásukban

Jancsák Csaba: Történelmi emlékezet és a család

Czibere Ibolya: A családstruktúra jellemző típusai a mai magyar társadalomban

Nagy Ádám–Fekete Mariann: Ifjúságkutatási góltotó: A 2020-as nagymintás ifjúságkutatás módszertani dilemmái

Földesiné Szabó Gyöngyi–Gál Andrea–Dóczi Tamás: A magyar sportszociológia történetének főbb állomásai

Kamarás István OJD: A vallásközi közeledés esélye kutatásaim tükrében

Kultúra

A.Gergely András: Olvasatkezelés TTT-társként és -tisztelőként

Szabari Vera: A tények valóban magukért beszélnek?

Bögre Zsuzsanna: Az identitás két történelmi modellje és a narratív identitás

Losonczi Ágnes: Egy zeneszociológiai kutatásról 1963–64

Kapitány Ágnes–Kapitány Gábor: A (színház)művészet világképváltozásainak néhány sajátosságáról

Antalóczy Tímea–Sas Tamás: Népszerű sorozatok szerelemképe

------------------------------------------------------------

Tibori Timea szakmai életút és válogatott publikációk

Absztraktok és szerzők / Abstracts and authors

-----------------------------------------------------------

ISBN 978-963-418-029-6

© A kötetben megjelent írások a szerzők szellemi tulajdonát képezik.

Szerkesztők A.Gergely András ■ Kapitány Ágnes ■ Kapitány Gábor ■ Kovács Éva ■ Paksi Veronika

Szakmai lektorok Albert Fruzsina ■ Neményi Mária ■ Valuch Tibor

Könyv- és címlapterv Molnár Iscsu István

Olvasószerkesztő Sebes Katalin

Angol nyelvi lektorok Chris Swart ■ Wessely Anna

Kiadja Társadalomtudományi Kutatóközpont – Magyar Szociológiai Társaság 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A kötet megjelenését támogatták: Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) – Magyar Szociológiai Társaság