Új publikációk

Győri Ágnes – Perpék Éva (2021) Work conditions and burnout: An exploratory study among Hungarian workers in family and child welfare, child protection and pedagogical professional services

Megjelent Győri Ágnes és Perpék Éva legújabb publikációja. Kutatásukban a szakmai munkakörülmények és a kiégés kapcsolatát vizsgálták a hazai szociális területeken dolgozó és egyéb, hátránykompenzációs munkát végző szakemberek körében. Kutatásuk újszerűsége, hogy nemcsak olyan munkahelyi, munkaszervezeti jellemzők hatását vizsgálták, amelyek a korábbi kiégési szindróma-kutatásokban megjelennek, hanem figyelembe vették a szociális munka speciális körülményeit is. Tanulmányukból megtudhatjuk, hogyan befolyásolják a kiégés egyes szimptómáit – az alapvető munka- és szervezeti jellemzőkön túl – a kérdezettek munkájának konkrét sajátosságai: így például a kliensekkel való érintkezés, együttműködés konfliktusai, a kulturális távolság és különbözőségek kezelésének, illetve a terepmunka nehézségeivel kapcsolatos tényezők.

További részletek a tanulmányról itt elérhetők: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2021.1997926

Imre Kovách – Boldizsár Gergely Megyesi – Angela Barthes – Hasan Volkan Oral – Marija Smederevac-Lalic (2021) Knowledge Use in Education for Environmental Citizenship - Results of Four Case Studies in Europe (France, Hungary, Serbia, Turkey)

Imre Kovách – Boldizsár Gergely Megyesi – Angela Barthes – Hasan Volkan Oral – Marija Smederevac-Lalic (2021) Knowledge Use in Education for Environmental Citizenship - Results of Four Case Studies in Europe (France, Hungary, Serbia, Turkey)  Sustainability 2021, 13(19), 11118; pp2-17. https://doi.org/10.3390/su131911118  
Q1  IF: 3,251