Sik Endre (2022) A migráció szociológiája 3.0

Sik Endre (2022) A migráció szociológiája 3.0

Sik Endre (2022) A migráció szociológiája 3.0 , Debreceni Egyetem Kiadó

A könyv elérhető az alábbi linken: https://uploads/files/sik-2022-migracio-szociologiaja-3.pdf

"A migráció szociológiájának harmadik kötete azt a célt szolgálja, amit még 2001-ben tűztem ki magam elé: oly módon tanítani a migrációval összefüggő szocio-lógiai jelenségeket, hogy az ne váljon specializált migrációszociológiává. A be-vezetőt követő három fejezetben olyan elméleteket elemzek, amelyek a migráci-ós folyamat fennmaradását magyarázzák: vagyis arra a kérdésre keresik a választ, hogy miért marad fenn a migráció (függetlenül attól, hogy miért indult be a folyamat).1 A következő három fejezetben olyan – egymáshoz szorosan kötődő – szociológiai megközelítéseket mutatok be, amelyek a migráció sajátos (nem tömeges és nem a munkaerőpiac marginális szegmensei felé vezető) különféle típusainak szociológiai mechanizmusait mutatják be. Végül olyan témákat tárgyalok, amelyek a migráció társadalmi beágyazódásának folyamatait illusztrál-ják, mint az idegenellenesség, illetve a migráció „történelmei”."