Európai együttműködési és sikerindikátorok a magyar K+F rendszerben - Mérési rendszerfejlesztés és empírikus felvétel

Projektvezető

Tamás Pál

Résztvevők

Tamás Pál
Csizmady Adrienne
Ferencz Zoltán
Schmidt Andrea

A kutatás

A 90-es évek vége óta a magyar kutatás-fejlesztés részvétele az európai programokban számos szempontból kiemelkedő fontosságúvá vált. A magyarországi pályázók már a 90-es évek közepén megjelentek az európai kutatási-fejlesztési programok peremén. Mindezzel együtt az EU-n belüli együttműködés a maga bővülő létszámaival, megszerezhető forrásaival és pályázati lehetőségeivel egyre fontosabbá vált a teljes magyar innovációs rendszer működtetése szempontjából. A vizsgálat a magyar K+F rendszerben 2004-es EU belépés óta felhalmozódott együttműködési tapasztalatokat és kooperációs készségeket vizsgálja. A kutató team már 2004-ben, tehát a tagság elnyerésének időpontjában országos reprezentatív adatfelvétellel mérte a magyar természettudományos és műszaki kutatásban korábban összegyűlt EU-s és más nemzetközi együttműködési készségek szerkezetét és összesűrűsödését. A vizsgálat az első 5 éves intenzív EU kooperációban tanult új készségeket, kapcsolatokat és pozíciókat elemzi, és azokat összeveti a 2004-es kiindulóponttal. A két mérés alapján indikátorrendszert fejleszt, amely segítségével a jövőben országos, ágazati, regionális, sőt intézményi (nagy egyetemi) kutatáspolitikusok is mérhetnék saját kutatási rendszereik felhalmozódó EU-s tapasztalatait. A 2004-es és 2009-es mérések adatait olyan egységes nyilvános adatbázisba kívánja a projekt rendezni, amely a fenti összehasonlításoknak majd alapja lehet. A kutatás az NKTH INNOTARS pályázatán nyert támogatást.
 
Részjelentés (pdf 135 kb)
Zárójelentés: (pdf 2 mb)