Jour Fixe 113 | Stefkovics Ádám: Mérhető-e a politikai ideológiai pozíció? A bal-jobboldali skála értelmezésének különbözőségei válaszadói csoportok között és egy korrekciós javaslat lehorgonyzó vinyetta-módszerrel

   2023. március 23. - 2023. március 23.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) 

Szociológiai Intézete 

tisztelettel meghívja 113. Jour Fixe eseményére

 

Stefkovics Ádám: Mérhető-e a politikai ideológiai pozíció? A bal-jobboldali skála értelmezésének különbözőségei válaszadói csoportok között és egy korrekciós javaslat lehorgonyzó vinyetta-módszerrel

 

Előadó: Stefkovics Ádám (TK Recens) 

Társszerzők: Kollár Dávid (PPKE-BTK), Pavalacs András (PPKE-BTK)

Hozzászolók: Szeitl Blanka (TK SZI), Tardos Róbert (MTA – ELTE Peripato Kutatócsoport)

Időpont: 2023. március 23. csütörtök 13:00 

Helyszín: Az eseményt hibrid formában tartjuk meg.

Személyesen: Szociológiai Intézet 1097 Budapest Tóth Kálmán utca 4.;  B.1.15 tárgyaló

Online: Zoom link: 

Topic: Jour Fixe 113 | Stefkovics Ádám: Mérhető-e a politikai ideológiai pozíció?

Time: Mar 23, 2023 01:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/83591418723?pwd=MlN2VXlPdXBtT0M2N0J0V1VXWHE2Zz09

Meeting ID: 835 9141 8723

Passcode: 464005

 

Absztrakt:

Kutatók világszerte használnak skálákat absztrakt fogalmak mérésére. A politikai szociológiai szakirodalomban a baloldali-jobboldali skála az egyik legelterjedtebb ilyen mérőeszköz. Ezen skálák alkalmazása erősen épít arra a feltételezésre, hogy az egyének ugyanúgy értelmezik a fogalmakat, illetve ugyanazt értik a skála egyes pontjain. Amennyiben a skála jelentése egyénileg és akár valamilyen változó(k) mentén szisztematikusan különbözik (differenciált itemműködés), az torzítást okozhat a mérésekben. Ez a probléma különösen hangsúlyos lehet nemzetközi kutatásokban, de országokon belül is felvethető. Tanulmányunkban egy Magyarországon felvett hibrid (telefonos-online) kérdőíves vizsgálat adataira támaszkodva vizsgáljuk, hogy mennyire egységes a bal-jobboldali skála jelentése hazánkban. A válaszadókat arra kértük, hogy helyezzenek el három ideáltipikus személyt (egy baloldalit, egy középen állót, és egy jobboldalit) a bal-jobboldali skálán. A válaszadók mindössze 21 százaléka pozícionálta a „helyes” sorrendbe a vinyettákat, igaz a skálaátlagok a várt sorrendet követik. A vinyetták „helyes” elhelyezését leginkább a végzettség, a lakóhely és a politikai érdeklődés, illetve részvétel befolyásolták. A vinyetták elhelyezése legerősebben végzettségi és politikai csoportok között szóródott: a jobboldaliak és a kormánypártiak minden vinyettát erősen jobbra, míg a baloldaliak és az ellenzéki szimpatizánsok erősen balra „húztak”. Tanulmányunkat egy olyan korrekciós módszer javaslattal zárjuk, amely King és munkatársai (2004) lehorgonyzó vinyetta megközelítését alkalmazva használja fel a vinyetta válaszokat a saját ideológiai pozíció korrigálására, és amely más skálákra is kiterjeszthető.

A kézirat elkérhető a szociologia@tk.hu e-mail címen!