Stefkovics Ádám

Stefkovics Ádám
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK Recens)
Kutatási területek

Politikai szociológia, kutatás módszertan, közösségi média-kutatás

Kiemelt publikációk

Külföldi szakmai folyóiratban megjelent publikációk

Stefkovics, Á; Hortay, O. (2022) Fear of COVID-19 reinforces climate change beliefs. Evidence from 28 European countries, Environmental Science & Policy, 136, pp. 717-725, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.07.029 

Stefkovics, Á; Kmetty, Z. (2022) A comparison of question order effects on item-by-item and grid formats: visual layout matters, Measurement Instruments for the Social Sciences, 4:8, https://doi.org/10.1186/s42409-022-00036-z

Stefkovics, Á. (2022) Are Scale Direction Effects the Same in Different Survey Modes? Comparison of a Face-to-Face, a Telephone, and an Online Survey Experiment. Field Methods, 34:3, pp. 206-222. https://doi.org/10.1177/1525822X221105940

Stefkovics, Á.; Sik, E. (2022) What Drives Happiness? The Interviewer’s Happiness. J Happiness Stud. https://doi.org/10.1007/s10902-022-00527-0

Kmetty, Z.; Stefkovics, Á. (2021). Assessing the effect of questionnaire design on unit and itemnonresponse: evidence from an online experiment. International Journal of Social Research Methodology, Online first pp. 1-14. https://doi-org./10.1080/13645579.2021.1929714

Magyar szakmai folyóiratban megjelent publikációk

Stefkovics, Á. (2022). Hova tovább választáskutatás? Gondolatok a választási előrejelzések

módszertani problémáiról. Századvég 2022(2) pp. 11-40.

Stefkovics, Á. (2021). Keverni vagy nem keverni? A hibrid adatfelvételekben rejlő lehetőségek politikai témájú kérdőívek esetén. Statisztikai Szemle 99:12 pp. 1127:55. http://dx.doi.org/10.20311/stat2021.12.hu1127

Stefkovics, Á.; Zenovitz L.; Kmetty Z. (2021). A népszámlálásnak, ahogy eddig ismertük, vége van? A regiszteralapú népszámlálásokról. Századvég 2021(3) pp. 101-130.

Kökény, L.; Stefkovics, Á.; Hortay, O. (2021). A szubjektív energiaszegénység mérésének problémái Magyarországon. Közgazdasági Szemle 68:7-8, pp. 753-772. http://doi.org/10.18414/KSZ.2021.7-8.753

Stefkovics, Á.; Wurm, V. (2021). A kitöltési idő és az adatminőség közötti összefüggések vizsgálata az ESS 9. hullámának adatain. Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle 11:2, pp. 58-76. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2021.2.58

Koltai J.; Stefkovics, Á. (2018). A big data lehetséges szerepe a pártpreferenciabecslésekben magyarországi pártok és politikusok Facebook-oldalainak adatai alapján: Módszertani kísérlet. Politikatudományi Szemle 27:2 pp. 84-120. http://doi.org/10.30718/PolTud.Hu.2018.2.87.120.

Magyar nyelvű könyvek, könyvekben megjelent publikációk

Pillók P.; Hortay O.; Stefkovics Á. (szerk.) (2022). Századvég Riport, Budapest, Századvég Kiadó

Bukovics, B.; Pavalacs, A.; Stefkovics, Á.; Zenovitz, L. (2022). Mennyi múlik a médián? A médiafogyasztás területi különbségei és hatása a pártválasztásra Magyarországon? In: Pillók P.; Hortay O.; Stefkovics Á. (szerk.) (2022). Századvég Riport, Budapest, Századvég Kiadó, pp. 39-58

Kollár, D.; Stefkovics, Á. (2022). A pártválasztás hátterének érték- és ideológiai szerkezete Magyarországon. In: Pillók P.; Hortay O.; Stefkovics Á. (szerk.) (2022). Századvég Riport, Budapest, Századvég Kiadó, pp. 59-90.

Pillók, P.; Hortay, O.; Stefkovics, Á. (szerk.) (2022). Századvég Riport, Budapest, Századvég Kiadó 

Barthel-Rúzsa Zs.; Fűrész G.; Pillók P.; Stefkovics Á. (szerk.) (2021). Magyarország 2021 - Társadalom, gazdaság és politika napjainkban, Budapest, Századvég Kiadó

Stefkovics, Á. (2021). Identitás, migráció, gazdaság. Miért (nem) bízunk az Európai Unióban? In: Barthel-Rúzsa Zs.; Fűrész G.; Pillók P.; Stefkovics Á. (szerk.) Magyarország 2021 - Társadalom, gazdaság és politika napjainkban, Budapest, Századvég Kiadó, pp. 51-70.

Makay, M.; Stefkovics, Á. (2021). Mi oszt meg minket? Politikai törésvonalak vizsgálata Magyarországon. In: Barthel-Rúzsa Zs.; Fűrész G.; Pillók P.; Stefkovics Á. (szerk.) Magyarország 2021 - Társadalom, gazdaság és politika napjainkban, Budapest, Századvég Kiadó, pp. 241-278.

Stefkovics, Á. (2021). Milyen makrotényezőkkel jelezhető előre a magyarországi pártok támogatottsága? Választókerületi szintű elemzés a 2018-as választási eredmények alapján In: Barthel-Rúzsa Zs.; Fűrész G.; Pillók P.; Stefkovics Á. (szerk.) Magyarország 2021 - Társadalom, gazdaság és politika napjainkban, Budapest, Századvég Kiadó, pp. 279-303.

Pillók, P.; Stefkovics, Á. (2017). Inaktív hallgatók? - Adalékok a kvantitatív ifjúságkutatások módszertani problémáihoz In: Szabó A.; Oross D. (szerk.) Csendesek vagy lázadók?: A hallgatók politikai orientációi Magyarországon, Szeged, Magyarország: Belvedere Meridionale, MTA TK PTI,(2017) pp. 211-236.

Projektek

Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium (RRF-2.3.1-21-2022-00006)