„1944” és a magyar társadalomtudományok :: Konferencia

   2014. október 16.

„1944” és a magyar társadalomtudományok :: Konferencia

Konferencia az MTA TK Szociológiai Intézet és a 20. Század hangja Archívum és Kutatóműhely szervezésében 

2014. október 16. MTA TK Jakobinus terem

Részletes program

Absztraktok

2014-ben a magyar holokauszt 70. évfordulójára emlékezünk. Az akadémiai antiszemitizmus, a revizionizmus és a két világháború közötti faji ideológiák térhódítása a magyarországi társadalomtudományos gondolkodásban és intézményrendszerben eddig ritkán került az eszmetörténet homlokterébe. Egynapos konferenciánkon azt a kérdést járjuk körül, hogy  a nemzetiszocialista szellem és a faji politika miképp és milyen mértékben vált részévé a két világháború közötti egyetemi és akadémiai életnek, hogyan és milyen mértékben alakította a korabeli társadalomtudományi gondolkodást és kutatásokat és milyen hatást gyakorolt a szellemi műhelyekre. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a korszak uralkodó társadalomtudományos és áltudományos irányzatai a korban milyen ideológiai szerepet töltöttek be. 
A szociológia mellett a történettudomány, a néprajz, a közgazdaságtudomány, a társadalomföldrajz, a társadalomstatisztika, a filozófia és a pszichológia köréből hívtunk előadókat, hogy mutassák be saját tudományterületük történetében ezeket a tendenciákat.