Zombory Máté (2019) Traumatársadalom. Az emlékezetpolitika történeti-szociológiai kritikája

Budapest, Kijárat

TARTALOMJEGYZÉK 

Az áldozatok versengésétől a traumatársadalomig

1. Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika

2. Globalizálódó emlékezet. Normák, aktorok, gyakorlatok

3. A tanú elhallgattatása és a történelem visszatérése. A kulturális traumaelmélet kudarca

4. Mimetikus áldozati versengés: Gulag vs. Auschwitz

5. A revizionizmus vizualizálása. Civilizált antikommunizmus a Terror Háza Múzeumban

6. Hallgatás, kultiváció, kulturális örökség. Identifikációs stratégiák a „német múltról” szóló diskurzusban 1945 után