Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok

Projektvezető

Szirmai Viktória

Résztvevők

  • Füstös László
  • Ferencz Zoltán
  • Váradi Zsuzsanna
  • Bognár Judit

Konzorciumi tagok

  • MTA Szociológiai Kutatóintézet- Prof.Dr. Szirmai Viktória DSc.
  • MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet – Prof. Dr. Rechnitzer János DSc.
  • Kodolányi János Főiskola – Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér CSc.
  • Pestterv Pest megyei Terület, Település- Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. – Schuchmann Péter, igazgató, c. egyetemi docens
  • Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – Csabina Zoltán, igazgató

A kutatás

A projekt alapkutatási célja volt a magyarországi várostérségek területi és társadalmi egyenlőtlenségeinek, az egyenlőtlenségek társadalmi konfliktusokban is megnyilvánuló következményeinek a vizsgálata, a várostérségi versenyképesség társadalmi tényezőinek feltárása, az egyenlőtlenségek és konfliktusok versenyképességre gyakorolt hatásainak összehasonlító elemzése. A kutatás primer és szekunder vizsgálati módszereket egyaránt alkalmazott. Mintaterülete a kilenc hazai nagyváros, illetve azok háttértelepülései voltak. A primer módszerek közül kiemelhető a felnőtt lakosságra reprezentatív ötezer fős kérdőíves vizsgálat, valamint 108 elit mélyinterjú, a szekunder módszerek közül pedig a többváltozós statisztikai adatelemzések. Az alapkutatási eredményekre támaszkodva, alkalmazott kutatási cél volt a várostérségi térbeli társadalmi egyenlőtlenségek enyhítését, a társadalmi konfliktusok kezelését adó megoldások illetve a várostérségek gazdasági és társadalmi versenyképességét javító eljárások kidolgozása. Az eredmények nemzetközi és hazai konferenciákon, publikációkban, önálló kötetben is bemutatásra kerültek, illetve kerülnek.