Város és környezet

Az ország egyes régiói, várostérségei, települései között, sőt egy-egy városon belül is szisztematikus különbségek figyelhetők meg az ott élők társadalmi helyzetét és lehetőségeit tekintve. A térbeliség a társadalmi egyenlőtlenségek speciális vonatkozása. Az egyes társadalmi csoportok térbeli elkülönülése számos problémát vet fel, további egyenlőtlenségeket generál. Ráadásul a társadalmi és térbeli távolságok közötti összefüggés változik, és eltérő formában jelentkezhet időben és térben. A városokon belül, illetve a nagyvárosi térségekben és a vidéken eltérő konfliktus-, mobilitási minták, várostervezői beavatkozások, fejlesztések, lakáshelyzet-beli, és fenntarthatósági problémák jelentkeznek. A helyi társadalmak vizsgálata közelebb vihet egy komplexebb társadalom-kép kialakításához. Ma már általános igény a településszociológiai, demográfiai, urbanisztikai, társadalomföldrajzi, térinformatikai, kulturális antropológiai, humánökológiai és környezetgazdasági megközelítés szintézise. A specialisták párbeszédéből fokozatosan bontakoztak ki azok a komplex inter- és transzdiszciplináris kutatások, tudományos műhelyek, melyek közé műhelyünk is tartozni szeretne. A kutatási irány több a város és környezetszociológia körébe tartozó témát ölel fel. 2014-2016 között az aktuális kutatási területek a következők: a várostervezés és városi térség fejlesztés, a városi fogyasztási értékek terjedése, a városi barnaövezetek funkcióváltása, a társadalmi jól-lét térbeli különbségeinek feltárása, a poszt-szocialista új városok helyzete, az éghajlatváltozás és a helyi szintű társadalmi válaszok valamint a lakáshitellel eladósodott családok vizsgálata.

Vezetője: Csizmady Adrienne

Tagjai: Antal Z. LászlóCsurgó BernadettFerencz ZoltánKovách ImreMegyesi BoldizsárOlt GergelySzirmai Viktória

Külső tagok:  Bartha Eszter, Berki Márton, Halász Levente, Váradi Zsuzsanna