Vállalkozások és munkavállalók rugalmas alkalmazkodása – kutatási tapasztalatok, bevált gyakorlatok

Projektvezető

Makó Csaba

Konzorciumi tagok

Szociális és Munkaügyi Minisztérium – Herczog László
MTA SZKI – Makó Csaba

Résztvevők (MTA SZKI)

Makó Csaba
Illéssy Miklós
Csizmadia Péter

A kutatás

Az Európai Foglalkoztatási Stratégiához kapcsolódó kölcsönös tanulási program részeként a project célja a munkavállalók és a vállalkozások rugalmas alkalmazkodásának elősegítése. Ennek érdekében az ország hat különböző pontján szeminárium-sorozat kerül lebonyolításra. A szemináriumok az érdekeltek három fő csoportját célozzák meg: (1) regionális és országos döntéshozókat, elsősorban a munkaerőpiaci-szervezet, a regionális fejlesztési tanácsok, az európai és nemzeti fejlesztési ügynökségek és a foglalkoztatásért és állásteremtésért felelős magyar minisztériumok köréből. (2) Helyi és országos szintű társadalmi partnereket, a munkavállalói és munkáltatói szervezetek képviselőit, a civil szervezetek szakembereit. (3) A helyi és országos tudományos közösségeket: egyetemi oktatókat, PhD hallgatókat, az MTA regionális hálózatának kutatóit. Az eredmények terjesztése a projekt kulcspontja. Ennek érdekében egy weboldal kerül kialakításra, ahol a szemináriumok eredményei lesznek elérhetők, és a legjobb előadások alapján egy könyv jelenik meg.

A 2007-es évben a legjobb konferencia-előadásokból könyvet angol nyelvű szerkesztettünk, amelyet az Akadémiai Kiadó jelentetett meg: „Working it out? The Labour Process and Employment in the New Economy” címmel. Ezen túlmenően megtörtént a tanulmányok magyarra fordítás és megkezdődtek a magyar nyelvű kiadás szerkesztési és előkészítési feladatai.