Természetalapú megoldások megvalósítása erőforrásgazdag, körforgásos városok létrehozása érdekében

COST projekt (CA17133) 

 A városoknak világszerte az erőforrások kimerülésével, az éghajlatváltozás kihívásaival, az ökoszisztémák leépülésével kell szembenéznie, amennyiben nem alkalmazkodnak a változásokhoz. ha szeretnénk választ találni a felbukkanó kihívásokra, akkor egy egységes szemléletet követve fenntarthatóvá kell alakítani városainkat. E célok elérésnek része a természet-alapú megoldások (nature-based solutions – NBS) alkalmazása, mivel azok a városi bioszféra számára előnyös ökoszisztéma szolgáltatásokat tudnak kínálni például a mikor-klíma szabályozásában, vízgazdálkodásban, élelmiszer-ellátásban. Bár az természet-alapú megoldások általában egyetlen cél elérése törekednek, a körforgásos gazdaság elméletét alkalmazva a különböző szolgáltatások és visszatérő erőforrások együttesen hasznosak lehetnek a városi területeken. Ennek a COST Akciónak az a célja, hogy egy olyan hálózatot alakítson, amelynek tagjai azt feltételezést kívánják vizsgálni miszerint: „Egy természet-alapú megoldásokat alkalmazó az erőforrásokat a városi bioszférában kezelő körforgásos rendszer reziliens, fenntartható és egészséges városi környezetet eredményez.” Az akció öt munkacsoportból áll: (1) épített környezet, (2) városi vizek, (3) erőforrás újratermelés (4) városi mezőgazdaság, és (5) az előzőekkel kapcsolatos tudás megosztása a különféle releváns társadalmi szereplőkkel.

A TK SZI részéről a projektben részt vevő kutatók: Csizmady Adrienne, Kőszeghy Lea, Megyesi Boldizsár

A projektről részletesebb információk itt elérhetők